אאא

אליאור חן עושה צרות בברזיל: חבריו לתא של מי שמבוקש בישראל ומתנהל נגדו דיון להסגרתו בעקבות פרשיית התעללות קשה בילדים, מבקשים להעבירם לבית מעצר אחר.

הסיבה לכך: שכנותם לחן גורמת להם אי נוחות. במהלך המעצר המשותף נתגלו קשיים חברתיים בינו ובין האסירים האחרים, שאינם מרוצים מנוכחותו של העציר הישראלי.

הבקשה הוגשה לבית המשפט העליון בברזילי שהחליט לדחות אותה, בעיקר לאור העובדה שבימים הקרובים אמורות הרשויות של המדינה לאפשר לרשויות הישראליות להסגיר את חן. סיבה נוספת לדחיית הבקשה נעוצה במחסור בתנאים פנויים.

כזכור, שופטי בית המשפט העליון בברזיליה החליטו פה אחד להיענות לבקשת מדינת ישראל להסגיר את חן לישראל. כפי שנחשף בזמן ירושלים מדובר בהסגרה בתנאים מקילים משום שחן לא יואשם בעבירות של שידול להתעללות ולתקיפת קטין.