אאא

מליאת מועצת העיר אלעד אישרה בישיבתה בסוף השבוע שעבר את תקציב העיריה לשנת הכספים 2009. התקציב כולל 123 מיליון שקלים, גידול של כ-20% לעומת התקציב אשתקד. במועצת העיר אלעד אומרים כי חל גידול ניכר ומשמעותי בהשקעות העיריה בתחומי החינוך והדת, הרווחה והאחזקה השוטפת של העיר.

ראש העיר יצחק עידן, פתח את ישיבת המועצה ושרטט את התכניות העירוניות לשנה הקרובה. בדבריו הדגיש, כי הכוונה היא לפעול בכיוון חדש ולהביא לניצול מושכל של משאבים לאיזון תקציבי, ובכך להבטיח את קידום כלל המערכת העירונית והשירותים לאוכלוסיה והעמדת תחומי החינוך בכללותו והחינוך המיוחד, הרווחה והתשתיות בראש סדר-העדיפויות.

עוד אמר כי בשנת התקציב הנוכחית בכוונתו להבטיח הצבת יעדים והגשת תכניות אופרטיביות לאגפים השונים בעיריה. במקביל יושלם בניית המבנה הארגוני בעיריה תוך איוש כל בעלי תפקידים על פי הצורך. בסופו של התהליך יגובש גם ספר נוהלים לצד אמנת שירות מחייבת עם בניית תהליכי פיקוח ובקרה.

דגש רב יושם להגברת הטיפול בנוער בסיכון. לצורך זה אושרו תקציבים לפרויקטים משותפים לחינוך ולרווחה במימון מלא של משרדי הממשלה בהיקפים של מיליוני שקלים. תכנית זו גובשה לאחר חודשים של דיונים ממושכים בתוך המחלקות העירוניות.

התקציב הורכב כאמור מ-123 מיליון שקלים. סעיפי ההוצאה העיקריים הם: חינוך – 25 מיליון שקלים, רווחה – 21.5 מיליון, שירותי דת- 6 מיליון, שפ"ע – 15.3מיליון, בטחון – 3.3 מיליון. ההכנסות העיקריות הן: ארנונה – 29 מיליון שקלים, מענקים כלליים – 22 מיליון, ממשרד החינוך – 13 מיליון, ממשרד הרווחה – 16 מיליון שקלים.

"ניתן לראות מניתוח התקציב כי אנו פועלים לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו, בתחומים החברתיים והקהילתיים, וכן בתחומי טיפוח ואיכות החיים באלעד" אומר הרב יצחק עידן. ומוסיף כי "למרות הצורך בהידוק החגורה, בחרנו לפעול בדרך של הגדלת מקורות הכנסה ממשרדי ממשלה ומקורות חיצוניים, ולהמנע מקיצוץ בשירותים לתושב".