אאא

אלפים השתתפו בשעות הבוקר (ראשון) במסע הלוויתו של הגאון רבי יצחק ברנשטיין זצ"ל, מראשי ישיבת "כנסת חזקיהו - כפר חסידים".

בקהל הרב נראו אברכים בוגרי הישיבה וכן תלמידיה לצד התושבים המקומיים שבאו לחלוק כבוד אחרון לאחד ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה החרדית ביישוב.

את מסכת ההספדים פתח המשגיח הגה"צ רבי דב יפה שדיבר על כך שמצד אחד אנו נמצאים בר"ח כסלו בו אסור להספיד, אך לבכות להולכים מותר, על כך שמנהיג בעל תורה ויראת שמיים ומידות טובות שכזה נלקח מאיתנו.

לאחר מכן הספיד ראש הישיבה רבי יהושע מן שתיאר את גדלותו התורנית וכן את ישרותו בשיטת הלימוד שאיחד עיון ובקיאות כאחד. כמו כן שיבח את כוח תפילתו שהיה מתוך השתכות הנפש.

בהמשך הספידו גם מחותנו הגאון רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרוו, גיסו הגאון רבי חזקיהו משקובסקי וכן רבני היישוב - הרב יעקב מאיר זוננפלד, הרב משה תנעמי והרב משה יעקובי.

לסיום הספידו גם ראשי הישיבה הגאון רבי עובדיה ברוידא וחתנו הגאון רבי דוד שטרן שהזכירו את מעלותיו הרבות וכן הגרי"מ לאו רבה של העיר ת"א יפו שלמד איתו יחד בישיבה והשניים היו בידידות תורנית.

מסע הלוויה יצא מהיכל הישיבה עד לבית החיים ברכסים שם נטמן.