אאא

אתמול הלכה לעולמה בגיל 65 הרבנית מרת חיה רוטנברג ע"ה, רעייתו של ראש ישיבת בית מאיר בבני ברק, הגאון רבי צבי רוטנברג שי´.

המנוחה היא בתו של הגה"ח ר´ שמחה בונם לייזרזון זצ"ל מגאוני וחסידי ירושלים ואחותו של אברהם יוסף לייזרזון, יו"ר החינוך העצמאי. בין חתניה ניתן למנות את בנו הגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז´, ובנו של הגר"ה זקס ראש ישיבת חברון-קרית ספר.

אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה, בהם בעלה ראש הישיבה שליט"א, הגאון רבי שמואל אוירבעך שליט"א שנשא הספד קורע לב ורבנים נוספים.