אאא

אלפים מכל רחבי הארץ יעלו היום אחר הצהריים לירושלים ויפגינו במתחם שבין משרד ראש הממשלה לכנסת בקריאה לממשלת ישראל שלא להביא לאובדן קרקעות המדינה. רבנים מכל החוגים חברו יחדיו בקריאה שלא להביא לכנסת את החוק המעביר את קרקעות הקרן הקיימת לישראל לידי המדינה ואח"כ תהיה הדרך קצרה להוצאתם למכירה לכל המרבה במחיר, בין אם הם יהודים או ערבים, אזרחי ישראל או חברות קש מן העולם הערבי. המפגינים ישאו שלטים שהמוטיב המרכזי בהם יהיה הפסוק: "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ".

בכרוז שפרסמו הרבנים המתנגדים להעברת הקרקעות לבעלות המדינה אומרים הרבים כי "בימים הקרובים מתכוונת הכנסת לחוקק חוק הקובע כי רוב הקרקעות בהם מחזיקה הקרן הקיימת לישראל יועברו לידי המדינה ומשם ימכרו לידיים פרטיות. אנו מתנגדים לכך שמהלך משמעותי שכזה ייעשה בלא שייערך דיון ציבורי עמוק ואמיתי לגבי משמעותיו המהותיות והמעשיות מרחיקות הלכת. באופן עקרוני אנו חושבים כי מהלך הפרטת הקרקעות נוגד מהותית את ערכי התורה והמדינה היהודית. הקב"ה, לו שייכת כל הארץ, נתן את ארצו לפיקדון לעם ישראל כולו ולא למשפחה זו או אחרת. מאבקנו להשארת כל חבלי הארץ בידינו הוא למען יהיו האדמות בידי העם כולו ולא בידי יחידים, בלא קשר למצבם הכלכלי".

"זאת ועוד, אנו סוברים כי נתינת האדמות לאנשים חסרי אחריות ומחויבות כלפי כלל תושבי הארץ הינה פגיעה ביסודות הצדק והמשפט אותם ציוונו הקב"ה. בנוסף לכל זאת, ישנו במהלך זה מעין מעשה רמייה כלפי אותם יהודים יקרים אשר תרמו את כספם לקרן הקיימת לשם תחיית האומה ולא לשם רווחתם הפרטית של אנשים בודדים".