אאא

בית המשפט המחוזי בת"א שלח היום (ג') את דלק נדל"ן ונושיה הבלתי מובטחים להמשיך להתדיין במטרה להגיע להסדר חוב מוסכם בתוך 5 ימים. "סוף מעשה במחשבה תחילה", כותבת השופטת ורדה אלשיך, בהתייחסה להתנהלות הצדדים שעלולה להביא לפירוק חברת הנדל"ן שבשליטת יצחק תשובה.‏

למרות זאת השופטת משתדלת שלא להיכנס לפרטי ההסדר ומבהירה שאין זה מתפקידו של בית המשפט. על הנושים ובעלי החברה להגיע להסדר חוב בעצמם וביהמ"ש מפקח על קבלת החלטות בהתאם ל"כללי המשחק", מונע הטייה לטובת בעלי אינטרסים שונים, אוכף מסירת מידע מלא ותובע הבהרות.‏

השופטת אלשיך: "בפני הנושים עמדו שתי דרכים האחת ללכת להסדר והאחרת לסרב להצעה בהיותה בלתי מיטבית ובכך להמר הלכה למעשה על פירוק". השופטת מבהירה שמדובר בהליכים משפטיים ארוכים במיוחד ושאין בהם וודאות שאכן תושג תוצאה חיובית מבחינת הנושים ומסכמת שהסדר חוב עדיף למחזיקי האג"ח על פני פירוק החברה.‏

השופטת מצרה על כך שהצדדים עלולים להביא לפירוק החברה: "אין לי אלא להצר על האורח שבו עלו המגעים בין הצדדים על שרטון. זאת נוכח מה שנראה כפער גדול מדי בין דרישות הנושים, למה שמוכנים היו החברה ובעל השליטה בה להתחייב להם. החברה עומדת כנראה בשלה, וחלק מסדרות האג"ח מקשיחות עמדתן, תחת לחפש יחד עם החברה פתרון נאות בבחינת 'יישאר הכבש שלם והזאב שבע'".‏