אאא

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), התבטא היום בצהרים בחריפות, במסגרת הדיון על שמירת עקרונות הדמוקרטיה בכל הקשור לפינוי מאחזים. רותם הצהיר כי לא יגיע להדברות עם כוחות הבטחון ברגע שאלו יבואו לפנותו מביתו.

רותם, המתגורר בישוב אפרת אמר: "אם יבואו לפנות אותי מביתי בכוח - אין לי שום כוונה להגיע להידברות". רותם הוסיף ואמר כי: "גם לעצירים יש זכויות מסוימות". מנגד השיב לו ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה): "אם יש לך כוונה להתנגד באלימות, אז צריך לעשות את מה שצריך לעשות".

רותם: "אפשר לדפוק לי בדלת, ולומר לי שאני עצור, ולעצור אותי על עבירה, ולא להתפרץ בלילה ולפגוע בילדים שלי, עם כל הכבוד".

עוד אמר בדיון ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) כי "לא ייתכן שאזרח יתגייס במטרה להגן על ביתו, משפחתו, חבריו ועמו - ובסוף במסגרת שירותו הצבאי, יידרש לפנות את משפחתו או חבריו. צריך שתהיה הפרדה ברורה בין תפקידי המשטרה לתפקידי הצבא. הכנסת החיילים לסיטואציות שנויות במחלוקת שאליהן הם לא אומנו, תפגע בחוסן צה"ל ובמעמדו כצבא העם כולו".