אאא

לא מחכים לרגע האחרון. זהו כנראה הלקח שנלמד מהדיון המשפטי היום, במסגרתו נתנה השופטת לאם החשודה בהרעבת בנה, ארכה של עד 24 שעות לביצוע הבדיקה עליה התחייבה בתנאי השחרור.

הבדיקה האמורה בוצעה במרפאתו של הפסיכיאטר הד"ר יעקב ויל, ולא בבית משפחת פרויליך כפי שהיה ניסיון בפעם הקודמת. בסיום הבדיקה שבה האם לבית משפחת פרויליך, שם היא שוהה במסגרת מעצר הבית.

הקדמת מועד הבדיקה כבר להערב, נועד ככל הנראה להימנע מהחיכוך עם התקשורת שהייתה אמורה לארוב לאישה מחר במשך שעות היום ליד בית פרויליך. סיום הבדיקה מוקדם, יאפשר שקט יחסי לאחר שהושלמו תנאי מעצר הבית.

הדיון הבא בסוגיית שחרורה של האישה, יתקיים ביום רביעי הקרוב. עד אז יתכן ונציגי התביעה ישלימו כבר את הכנתה של טיוטת כתב האישום.