אאא

אחרי יומיים של אשפוז בבית-החולים, שוחרר מרן הגר"ח קנייבסקי לביתו בערב שבת.

הגר"ח פונה לבית-החולים מעייני הישועה לפני ימים אחדים, בשל דלקת ברגלו.

במהלך הבדיקות בחדר המיון, עבר הרב גם צילום ריאות והתעורר חשש לאיזה ממצא,  וזה תרם להחלטה להשאיר  את הרב לאשפוז בבית החולים לטיפול ומעקב.

בכדי לתת לשר התורה את הטיפול הטוב ביותר, הוחלט לאשפזו במחלקת טיפול נמרץ של בית החולים, שם זכה למנוחה לה הוא זקוק ולטיפול רפואי צמוד.

במהלך הימים הללו, טופל הרב קנייבסקי באנטיביוטיקה, ואמש, לאחר הטבה במצבו, הוא שוחרר לביתו.

עם אשפוזו, הודיע הגר"ח לילדיו כי הוא חש בטוב, ואינם צריכים לשנות את סדר יומם. הרב הוסיף וביקש מהם כי כל אחד ישוב לביתו ולימודיו, מלבד בנו הגדול הרב אברהם ישעיהו, בנו הרב שאול ונכדו נאמן ביתו הרב אריה קנייבסקי, שנשארו איתו כמדי יום.

ציבור בני התורה נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור הגאון רבי שמריהו יוסף חיים בן פאשה מרים לרפואה שלימה בתוך שאר כל חולי ישראל.