אאא

ברמה הצהרתית הרב אליעזר מלמד מישיבת ההסדר הר ברכה הפגין אדישות ביחס לניתוק הקשר עם משרד הביטחון. מאחורי הקלעים ההחלטה דווקא כאבה לראשי הישיבה. את ההוכחה ניתן למצוא במייל שמקורו במזכיר הישיבה ושאותו מפיץ פעיל הימין בעז העצני. המייל מבקש ממקבליו לתרום לישיבה לאור שלילת הכספים שהגיעו ממשרד הביטחון.

"כל תרומה היא פיצוי על הייבוש הכספי, סטירת לחי לאהוד ברק וחיזוק יתר הישיבות לעמוד נגד הממשלה", נאמר בו ומצורף טופס הוראת קבע.

"הוויכוח על סרבנות הוא כבר לא העניין פה", אומר העצני; "שר הביטחון החליט להתנהג לראש הישיבה כאילו הוא פקוד שלו. ההחלטה לזמן אותו לשימוע הייתה משפילה, ונגד זה אנחנו יוצאים. הרי לא היו חושבים לזמן נשיא אוניברסיטה לשימוע בכל פעם שמרצה מטיף לסרבנות משמאל".