אאא

ביום שישי בצהריים, מכשירי הפקס המוצבים ב-250 בתי-חב"ד בישראל, פלטו פקס בן עמוד אחד, עם מעט מלל, אבל עם הרבה משמעות. מדובר במכתב של בית-דין רבני חב"ד האוסר על קבלת תרומות מ"קרן הידידות", שבראשו עומד יחיאל אקשטיין.

מכתב זה, החתום על-ידי רבני חב"ד בישראל, נכתב לאחר פניית צעירי-אגודת-חב"ד. וכך נכתב במכתב הקצר: "במענה לפנייתכם בענין קבלת כספים מהקרן לידידות לבתי חב"ד, ביה"ד החליט אשר אין מקום לבתי חב"ד לקבל כספים מקרן זו".

למכתב של בית-הדין, צורף גם מכתבו של יו"ר צעירי-אגודת-חב"ד הרב יוסף-יצחק אהרונוב.

וכך הוא כותב: ידועה ומפורסמת הקפדתו הרבה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שהתרומות למוסדותיו הקדושים יהיו אך ורק ממקורות טהורים. עד כדי כך הגיעו הדברים, שכאשר התעניינו כמה ממוסדות חב"ד בקבלת כסף באמצעות גורמים המנגדים לחסידות, כתב על כך הרבי: "כנראה לא מרגישים בכל הנ"ל לא רק העדר עסקנות לגמרי אלא גם העדר אנושיות .. איני יכול לקחת אחריות על שכל ומסקנות הפוכות משלי".

במשך כל השנים הקפידה הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק מאד בענין זה, ונמנעה בתוקף לקבל תרומות ממקורות לא טהורים, כגון מ´הקרן לידידות´, כספים שמקורם בגויים המאמינים באותו האיש ומנדבים מתוך אמונה בכזביו, ולא היססנו להחזיר כשהתברר שהמקור לא טהור.

ידוע עד כמה הורה הרבי להקפיד על שלמות הטהרה בכל דבר וענין, בוודאי בעניינים הנעשים בשליחותו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

ואולם, לתדהמתנו ולצערנו, נפוצו באחרונה דעות שונות אשר גרמו לבלבול וערפל, ודבר שהיה אמור להיות מובן מאליו, הפך ל"שאלה" ועד לדבר המותר, רח"ל. לפיכך, פנינו לבי"ד רבני חב"ד כדי שיבדוק את הענין בצורה יסודית ויתן על כך פסיקה הלכתית חד משמעית.

ואומנם, בית דין רבני חב"ד התכנס בהרכב רחב ומיוחד, והחליט באופן ברור כי אין להשתמש בכספים שמקורם ב´קרן לידידות". מצ"ב. אי לכך, חל בזה איסור מוחלט לקבל ו/או להשתמש בכספים מהקרן הנ"ל, לא במישרין ולא בעקיפין, כגון מוצרים שנרכשו בכסף מסוג זה.

אמנם, המצב הכלכלי בעת הזאת אינו קל, אבל מובטחים אנו שהכסף הצריך למוסדותינו יבוא מקדושה "לי הכסף ולי הזהב נאום ה´ צבאות" (חגיי ב,ח), ונמלא את אוצרותינו מידו "המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה".

מכתבים אלו, מצטרפים למכתבים אחרים שנכתבו על-ידי רבנים ואדמו"רים שאסרו לקחת כספים מ"קרן הידידות".

תצלום המכתב של בית-דין רבני חב"ד: