אאא

הדילמה האם להתקיף באירן, מסתבר, היא לא רק סוגיה בטחונית אלא גם שאלה הלכתית – כך מציג זאת הרב יצחק ברנד שליט"א, מחשובי הרבנים בעמנואל. במאמר מיוחד שהוא מפרסם עתה הוא מוכיח כי ההיסמכות על חסדי ארצות הברית מנוגדת לתורה וכי עם ישראל מחויב לסמוך רק על הקב"ה ולצאת להגן על עצמו.

התשובה ההלכתית היא מפורטת ומקיפה: מאסא מלך יהודה ועד לרמב"ן, את כולם מגייס הרב ברנד להוכחת שיטתו. הרפרטואר היהודי לדורותיו משמש כאן כקריאת השכמה למנהיגים הפוליטיים.

הרב יצחק ברנד הוא רב בעל שאר רוח ודמותו בולטת בנוף הרבני של היום. חשיבתו ההלכתית מקיפה וחודרת את כל תחומי החיים: לתפיסתו, התורה משמשמת כקנה מידה לכל הכרעה שנדרשת. הגדרתו אינה ברורה תמיד: דעותיו מתפרשות לעיתים כמתונות ולעיתים כקיצוניות, אך המיקום שלו בטווח החשיבה הרבנית של היום אינו מה שקובע אצלו. את תפיסותיו כולן הוא מבסס רק על שיקולים הלכתיים.

בשעה שכל רבני ישראל מתלבטים בסוגית גיוס בני הישיבות, את הרב ברנד מטרידות דאגות מדיניות ובטחוניות. למרות שברור לו כי לא דעתו היא זו שתקבע בנושא, התפיסה שלו את תפקיד הרב ופוסק הוראה מחייבת אותו להכין תשובה ברורה למקרה שרגע לפני שליחת המטוסים הטלפון יצלצל והוא יישאל מהי דעת ההלכה בנידון.

"אסור לסמוך על הגויים"

בשיחה עם "כיכר השבת" הוא מסביר כי גישתו אינה מהפכנית כלל ובתחומים אחרים כל הרבנים נוהגים כמוהו: "הרי כל הרבנים כיום מביעים את דעתם בנושאי רפואה, בשעה שהתורה כמעט ולא מתייחסת לנושאים רפואיים. שני מילים בלבד נכתבו בתנ"ך בהקשר הזה: "ורפוא ירפא", ופירשו חז"ל "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות".

"התורה העבירה את הסמכות בענייני רפואה מהרבנים אל הרופאים, ובכל זאת רבנים מתערבים כל הזמן בהכרעות רפואיות. תשובות שלמות נכתבות בנושאים הללו. אל מלחמה, לעומת זאת, התורה מלאה אין ספור התייחסויות, ומשום מה רבנים בוחרים שלא להתערב בזה. באריכות יתרה התנ"ך מפרט איך צריך לצאת למלחמה, מה השיקולים שאמורים להנחות את המנהיגים, באיזו דרך יש לבחור, ועוד. אין סיבה שלא נבדוק בתורה מה היא ההכרעה הנכונה במקרה הזה".

מבין שלל ההתייחסויות התורניות לנושא המלחמה גוזר הרב ברנד את המסקנה הנדרשת לסוגיה המסוימת העומדת על הפרק: "רואים שהעומדים בשלטון מעוניינים לתקוף, אלא שממתינים לארה"ב. השאלה היא אינה אם לתקוף או לא, אלא האם יש לעשות זאת לבד או לסמוך על חסדי הגויים. בנקודה הזו יש לתורה תשובה ברורה – אסור לסמוך על הגויים. בספר "דברי הימים" מסופר כי אסא מלך יהודה בחר לעשות בדיוק את אותו הדבר, הוא סמך על בן הדד מלך ארם שיתקוף את בעשא, ובן הדד אכן יצא למלחמה והצליח בה. וראה זה פלא, למרות שהדבר הצליח אסא מלך יהודה נענש כיון שהיה צריך להילחם בעצמו ואסור היה לו לסמוך על חסדי הגוי".

יחסי אסא מלך יהודה ובן הדד מלך ארם, עורך הרב ברנד השוואה היסטורית, היו טובים לאין ערוך מיחסי ארה"ב וישראל, ובכל זאת אסור היה לו לסמוך על היחסים הללו. במקרה האקטואלי הוא אינו מבין איך הדבר לא ברור לכולם: "דעת התורה היא שתמיד אסור לסמוך על הגוי, אבל כאן הרי זה גם נראה בחוש לכל מי שמתבונן. היחסים בין ארה"ב וישראל הם לא משופרים בשעה זו. אמריקה בכלל, והעומד בראשה בפרט, לא ממהרים לצאת ולתקוף את המאיימים להשמידנו".

את השיקולים ההלכתיים, שהביאו אותו לשיטה כי התקיפה נדרשת, מפרט הרב ברנד באריכות וברוגע כמי שעוסק כעת בסוגית תחומין בשבת. את המסקנה עצמה, לעומת זאת, הוא זועק בקול גדול: "הרי ישנם שמועות שאובמה אף לא מוכן להיפגש עם נתניהו, איך ניתן לסמוך עליו בעניין שנוגע לעצם קיומנו?!"