אאא

בהחלטה שמסר השופט דוד מינץ לפני זמן קצר הוא סירב להתערב במו"מ בין המדינה לנאמני הדסה ולכפות את התיקונים שדרשה המדינה בתוכנית ההסדר המוצעת. עם זאת, השופט כתב בהחלטתו כי ברור שללא הסכמת המדינה לא ניתן להגיע לתוכנית הבראה כוללת ואף הוסיף כי לבית המשפט אין סמכות לכפות על המדינה לשאת במימון תוכנית ההבראה. לכן כתב השופט כי הוא "מודה" לפרקליטיה של המדינה על "העדכון", אך מצד שני דווקא בשל העובדה שלא ניתן לכפות הסכמה אלא על הנושים במסגרת החוק, קיימת חשיבות עליונה להגיע לכלל הסכמה כוללת בכל הסוגיות השנויות במחלוקת.

בשולי החלטתו הוסיף מינץ לתשומת לב הנאמנים כי אין טעם להגיש הצעה לפני הנושים המבוססת על הסכמות שהמדינה אינה שותפה להן. המשמעות היא כי אם לא יושגו הסכמות בין הדסה למדינה – לא יכונסו אסיפות הנושים ביום חמישי בכדי להצביע על התוכנית החד צדדית שהגישו הנאמנים.

הבוקר הודיעה המדינה לשופט על התנגדותה לשלל סעיפים והתניות שהופיעו בתוכנית ההסדר של הנאמנים, אשר אקסלרד וליפא מאיר. המדינה דרשה מהשופט להורות על הכנסת שינויים בתוכנית.