אאא

"צר לי מאוד על קצת מקומות של בני אשכנז, שאינו מקבל שלוחים של בני ספרד" - את הדברים הללו כתב לפני יותר מ-100 שנים רבי חיים פלאג'י זיע"א, מגדולי האחרונים, פוסק ומקובל.

בזמן ששארית סערת עמנואל מתפוגגת, מעניין לבחון את יחסם של גדולי ישראל לאורך השנים למאבקים בין העדות השונות. האפליה, מתברר, היתה קיימת גם אז.

באחד ממכתביו, המתפרסם בספר "פניני רבי חיים פלאג'י", קונן על היחס להם זוכים השד"רים מבני עדות המזרח, בקהילות אשכנז.

"יותר חרה לי שרוב השלוחים הבאים לערי ספרד הם אשכנזים, אחד ממאה הסובבים ספרדים לגבי אשכנזים, ויש מהם אנשי מידות שאינם שווים לספרדים ונותנים טרחה יתירה לבעל הבית...ועם כל זאת, מקבלים אותם בספר פנים יפות ומעניקים אותם מפרי צדקתם מן הכלל ומן הפרט.

"ולמה זה שבני אשכנז עושים כל-כך שלא להכיר כלל לאורח ספרד?", חותם רבי חיים את דבריו.

שער הספר "פניני רבי חיים פלאג'י"
שער הספר "פניני רבי חיים פלאג'י"