מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ"ג • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ"ג • האזינו
ז' באייר תשפא | 19.04.21
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף כ"ג, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ"ב • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ"ב • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף כ"ב, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ"א • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ"א • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף כ"א, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף כ' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף כ', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ט • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ט • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"ט, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ח • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ח • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"ח, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ז • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ז • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"ז, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ט"ז • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ט"ז • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ט"ז, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ט"ו • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ט"ו • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ט"ו, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ד • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ד • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"ד, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ג • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ג • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"ג, סוטה (יהדות)
חלת מפתחמהי הסיבה שאופים בשבת זו חלת מפתח?ורד שאלתיאל7
בשבת זו שלאחר חג הפסח, ישנה סגולה לפרנסה ולעשירות לעשות חלה בצורת מפתח, ויש נוהגים לשים מפתח בתוך החלה; מה המקור לסגולה הזו ומדוע דווקא מפתח (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ב • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"ב • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"ב, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"א • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י"א • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י"א, סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף י' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף י', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ט' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ט' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ט', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ח' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ח' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ח', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ז' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ז' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ז', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ו' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ו' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ו', סוטה (יהדות)
טור לחג: קורס מבוא / האקדמיה שביהדותטור לחג: קורס מבוא / האקדמיה שביהדותהרב אברהם בורודיאנסקי
ללכת להילחם? או לבית המדרש? להישאר במקום - שב ואל תעשה? או להיכנע ליצר? שאלות ישנות ומוכרות- על משברים והדרך לתקומה. הטור השבועי לכבוד שביעי של פסח (יהדות)
אילוסטרציההרגע בו גיליתי מה זה להיות אבא / טור לחגהרב מנחם בומבך1
שביעי של פסח, הוא הרגע הדרמטי בתולדות עמנו - רגע בו הגיעו בני ישראל למציאות בלתי אפשרית. גייסות מצריים רודפים אחריהם מאחור כאשר הים לפניהם (יהדות, אקטואלי)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ה' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ה' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ה', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ד' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ד' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ד', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ג' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ג' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ג', סוטה (יהדות)
מסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ב' • האזינומסכת סוטה ל'ספירת העומר': דף ב' • האזינוכיכר השבת
בימי ספירת העומר נהגו בחסידות חב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה ולסיימה עד חג השבועות • האזינו לשיעור התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן - דף ב', סוטה (יהדות)
מנהג חב"ד: לימוד מסכת סוטה בימי הספירהמנהג חב"ד: לימוד מסכת סוטה בימי הספירהכיכר השבת6
בימי ספירת העומר נהגו בחב"ד ללמוד מדי יום, דף אחד ממסכת סוטה. מדי יום יעלה ב'כיכר' בע"ה הדף של אותו יום, עם הסברו התמציתי והבהיר של הרב נפתלי וסרמן (יהדות)

אקטואלי

אקטואליה יהודית, השקפה ויהדות באתר כיכר השבת, כאן תמצאו חדשות, ניתוחים מרתקים ומאמרים מעמיקים בסוגיות הלכתיות והשקפתיות העומדות על הפרק.

כיכר facebook
לצחוק קצת בחודש אדר // הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין
לצחוק קצת בחודש אדר // הרב חגי לונדין
ו' באדר תשפא12
הרבי מליובאוויטש בהדלקת נרות חנוכה
הרב מנחם ישראלי
"תמים כמו מרוקאית"? הרבי - בהסבר גאוני
כ"ט בכסלו תשפא9
שמחת תורה, ארכיון
הרב עקיבא יוסוביץ
היכי דמי שמחת תורה? / הרב עקיבא יוסוביץ
כ"א בתשרי תשפא3