אאא

כשארבעה ישיבות נפגשו: ביום חמישי האחרון התקיימה שמחת החתונה לבת משגיח ישיבת "פוניבז'", הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר עם נכד הגאון רבי יהודה אריה הרשלר מראשי ישיבת "בית מתתיהו", בן לחתנו הגאון רבי שמואל קריגר מראשי ישיבת "באר יעקב". החתן תלמיד ישיבת "תושיה" שבתפרח.

בשמחה השתתפו קהל אלפים מתלמידי ובוגרי ישיבות פוניבז', בית מתתיהו ובאר יעקב, וחבריו של החתן מישיבת "תושיה", בראשות רבנים גדולי תורה וראשי ישיבות.

צפו בתיעוד מהשמחה