אאא

מאות בני תורה, בראשות רבני העיר אשדוד וראשי ישיבות התקבצו ביום חמישי האחרון לעצרת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת "עטרת צבי" באשדוד.

בעצרת, שהתכנסה עם פתיחתו של 'זמן קיץ', נשא ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין, את המשא המרכזי, לאחר שנעתר להגיע במיוחד לעיר אשדוד.

לפני העצרת בישיבת "עטרת צבי", ביקר הגרי"ג אדלשטיין בישיבת "וילקומיר" שעל-ידי ישיבת פוניבז', בראשות הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי.

לפני עצרת החיזוק נועד ראש הישיבה עם הגאון רבי אברהם אלטמן, ראש ישיבת "עטרת צבי", לשאלות בענייני הישיבה והשעה. הרב אלמן פתח את עצרת החיזוק בדברים על מילת ימי הספירה וקידם את פניו של ראש הישיבה שטרח להגיע לעיר אשדוד בכדי לחזק את עמלי התורה.

בדבריו בעצרת החיזוק, עסק ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בדברי החינוך על ימי הספירה. "בספר החינוך כותב בעניין של ספירת העומר, יש סתרי תורה מה הם טעמי המצוות, אבל יש את שורשי המצוה שאומר החינוך, שזה התועלת הפשוטה שיש לאדם מקיום המצוה, זה לא סתרי תורה, יש גם סתרי תורה, טעמים נסתרים, כמו פרה אדומה שלא יודעים את הטעם".

עם סיום המעמד עברו מאות האברכים בפני הגרי"ג אדלשטיין במשך שעה ארוכה וקבלו את ברכותיו ועצותיו.