אאא

ח"כ יעקב אשר נאם היום (שלישי)במסגרת 'נאומים בני דקה' והקדיש את הזמן למילים על צום 'י"ז בתמוז' ומה הוא מסמן בעבור הציבור הישראלי.

"אנחנו מציינים היום את יום י"ז בתמוז" פתח אשר את דבריו: "ובימים אלה ממעטים בשמחה. אבל לא רק הובקעה העיר בימים אלה, אלא היו חמישה מקרים שקרו ביום הזה של י"ז בתמוז: השתברו הלוחות, לוחות הברית שהם בעצם הבסיס של עם ישראל, הבסיס החוקי של עם ישראל".

"בוטל התמיד, קורבן התמיד; הובקעה העיר כמו שנאמר. וקרו עוד דברים, שרף אפוסטומוס הרשע את התורה, יש מחלוקת איפה ומה, והועמד צלם בהיכל".

"הדברים האלה הם קשורים זה בזה וכשאנחנו מדברים על העבר של העם שלנו, וכשמדברים על זכויות על הארץ שלנו,  הזכויות האלה כולן מגיעות מאותם לוחות הברית, מאותה תורה, שבמשך כל השנים הללו ניסו להוריד אותנו מהעניין הזה ולא הצליחו".

אשר פנה לחברי הכנסת למנוע שנאת חינם גם במשכן הכנסת: "אז אני פונה באמת, במסגרת זמן של הידוק השלום והאחווה והרעות כנגד שנאת חינם, שלא תהיה שנאת חינם בארץ הזאת, בבית הזה ובוודאי שלא תהיה שנאה שהיא לא שנאת חינם אלא אפילו היא שנאה אידאולוגית, שבאה בגלל דברים שאננים מאמינים ואחרים חושבים שזה נגדם".