אאא

על ציון איש האלוקים

ביום חמישי שעבר, כ´ באייר, חל יום הסתלקותו של המגיד הרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל זי"ע שהאדמו"ר מסקווירא הינו דור חמישי לו, ופתיחת המסע המקודש נקבע ליום זה.

את שעות הבוקר של היום הראשון למסע הקדיש האדמו"ר מסקווירא ליהודים המקומיים בקייב לחזקם ולעודדם. את תפילת שחרית התפלל האדמו"ר בבית המדרש של הרב משה אסמאן מרבני המדינה ובה השתתפו עשרות מיהודי קייב, אשר שומרים על יהדותם בכפור הרוחני האוקראיני ומהם שהתחזקו רבות לאחרונה בשמירת התורה וקיום מצוות.

לאחר התפילה עלה הרבי לאולם שמעל בית הכנסת שם נערכה לכבודו מסיבת קבלת פנים על ידי הרב אסמאן שנשא דברי ברכה ברוסית. היהודים המקומיים התרגשו מן הזכות שנפלה בחלקם, לארח את ממשיכה של שושלת הקודש שנוסדה ופעלה בסביבות מגוריהם. האדמו"ר נעתר לבקשתו של הרב ודיבר אליהם כשהוא מעוררם על הימים הללו שהינם ימי הכנה לקבלת התורה, אותה ניתן לקבל מחדש רק בעמל של לימוד ובמלחמה רוחנית על מידות טובות בין אדם למקום ולחבירו.

הרבי חילק את דבריו לשלושה חלקים עם הפסקות קצרות בכדי לאפשר לר´ יעקב זילברמן מנהל הקהילה היהודית לתרגם את הדברים לשפה המדוברת, רוסית מקומית.

השיחה הנדירה הסתיימה בברכות נאמנות לקהילה ובהזכרת דברי ה´קדושת לוי´ שבחג השבועות יורד גם שפע רוחני וגם גשמי כפרנסה רפואה והצלחה.

האדמו"ר מסקווירא ובני פמלייתו פנו משם אל עבר בית העלמין הענק של העיר קייב שם טמון הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע. באוהל הקטן שעל מקום מנוחתו הצטופפו רבים מבני הפמליה כשהאדמו"ר שליט"א פותח באמירת פרקי התהילים הנהוגים בשושלת הקודש טשערנוביל ומקבל במקום פתקאות.

משם, המשיך המסע אל העיירה אנאטיווקא. שם, במרכזו של שדה חרוש שומם ואדיר מימדים בו היה פעם בית עלמין יהודי, עומד על תילו האוהל שעל קבר איש האלוקים המגיד מטשערנוביל זי"ע. את מקום הציון גילו שליחיו של כ"ק האדמו"ר מסקווירא לפני כעשרים שנה מיד כשנבקעו סדקים בחומת הקומוניזם שביקשו לעקור את הכל.

כשנכנס האדמו"ר אל הציון החלו החסידים הנרגשים לשורר קטעי תפילה מהימים הנוראים בהם מעוררים זכות אבות. השירה הנרגשת על יד קברו של מי שכינו אותו צדיקי דורו כ"מלאך" ועוד תיאורים מפליגים, לוותה בבכי רב. לאחר מכן החל האדמו"ר בקול חרישי לומר פרקי תהלים כשהוא משמש כשליח ציבור וקולו גובר והולך ומסיים כל קאפיטל בבכי עצור.

במשך שעה ארוכה עמדו הרבי ובניו ועשרות החסידים שזכו ליטול חלק בקבוצה והעתירו תפילות נרגשות כשגלי התעוררות והשתפכות הלב עולים על גדותיהם. התפילה המיוחדת הסתיימה כשהאדמו"ר שליט"א קיבל מיד כל אחד מהחסידים פתקאות וקראם על הציון, זאת לאחר שערך עם ארבעת בניו הרבנים הקפות סביב הציון תוך כדי אמירת ´אנא בכוח´ לפי סדר ונוסח מיוחדים המקבלים מאבותיו.

´ידישקייט´ בכפור הרוחני האוקראיני

כשהציבור עדיין תחת רושם התפילות הנרגשות שבו אל בית המלון בו התאכסנו במשך ימי המסע לעריכת שולחנו הטהור של הרבי לרגל יום הילולת זקינו הקדוש. ב´טיש´ שולב דינר מיוחד שהוקדש להכיר טובה לעשרות רבות של נדיבי עם המשתתפים עם הרבי בימים הנעלים. הכל צפו במצגת נהדרת שסיפרה במראה ובאומר את סיפור תקומתה של חסידות סקווירא והתנערותה מעפרות לאחר מלחמת העולם. המוסדות ואלפי התלמידים בכל העולם. רבים מהמבוגרים מחו דמעת נרגשת כשנזכרו בימי הבראשית שהיו מצער ודילגו במנהרת הזמן מאז ועד היום.

את הדינר המפואר ניהל בטוב טעם שר העסקנים לבית סקווירא הרה"ח ר´ שלום בער פישל שיזם את המסע המקודש והוא הגבר המחזיק ומנתב ונושא על שכמו את העול הגדול של אחזקת המוסדות והקשר עם המוני התומכים. בדבריו תיאר הרב פישל את מסירות נפשו של הרבי לעדת צאן מרעיתו ואת הכרת הטוב למי שמסייעים בעדו.

נואם הכבוד בדינר היה הגאון רבי אברהם יפה שלעזינגר מגענף רבה של ז´נבה וידיד לבית סקווירא שהשתתף בכל המסע. נאומו הנרגש נשמע בקשב רב ועסק ברעיון שסקווירא שהוקמה בארה"ב נושאת עימה את האוויר והאווירה של הבית, של העיירה בה נתייסדה.

בדינר בו נאמו נגידים וידידים נהנו המשתתפים מהמשוררים לבית סקווירא וממקהלת ילדים של תלמוד תורה חסידי מקומי. האדמו"ר מסקווירא הביט בילדים המשוררים בהברה חסידית שורשית והביע הנאה רבה כשרבים מהדוברים מזכירים את ביקורו הראשון של הרבי בקייב לפני כעשרים שנה בו היו יהודים רבים בעיר אך אידישקייט לא הייתה, והנה עתה פורח המקום רוחנית ויש מי שעוסק עם יהדות עבור יהודי הבירה האוקראינית.

מיט´ן ר´בין אהיים

היום השני, יום ו´, נפתח כאמור בכניסה אל שערי ה´הויף´, חצר הקודש אותו ייסד הרה"ק רבי יצחק מסקווירא בנו של המגיד מטשערנוביל ובו אף הנהיג ופעל בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי דוד. בית המדרש והמבנים שסביבו נשמרו במתכונתם וחודשו לפני מספר שנים על ידי שליחיו של האדמו"ר שליט"א.

הביקור במקום נפתח בתפילת שחרית מרוממת ולאחריה התכנסו הכל בבית המדרש והרבי שליט"א נשא שיחה ארוכה שעסקה בעניין הפנימי העמוק והרושם הרוחני שמשאירים צדיקים בעולם גם לאחר הסתלקותם. התרגשות עמוקה ניכרה בקולו עת הזכיר את הקשר הנצחי שהיה לאביו האדמו"ר זצ"ל אל המקום בו נתגדל:

"אבי הקדוש התגעגע כל ימיו אל הבית הזה. כאן עבדו את ה´ והנהיגו שנים רבות ה´זיידעס´ הרה"ק רבי איציקל ובנו הרה"ק רבי דוד ומה רב חילם וכוחם, וההשפעות הטובות שיכולים אנו לפעול עתה ברוחניות ואף בגשמיות"

הרבי הוסיף לשיחתו סיפורים רבים בשגב דמותם של אותם צדיקים, עובדות קודש אותם שמע מאביו זי"ע, לעורר זכותם. בסיום הדברים החלו לשורר את הפיוט ´היה עם פיפיות´ של הימים הנוראים כהכנה לקראת ההליכה אל האוהל בו טמון הרה"ק רבי יצחק מסקווירא בפאתי העיר.

עובדת מציאתו של האוהל בסקווירא קשורה בסייעתא דשמיא מיוחדת שהתרחשה אף היא ביום שישי לפני 21 שנה עת שהו באיזור קבוצה של חסידי סקווירא שהגיעו לראשונה עם אישורים מיוחדים מאוקראינה. הקומוניסטים שכבר היה בסוף תקופת שלטונם הערימו קשיים רבים על ההגעה לסקווירא שנחשב שטחו צבאי. אך שליחיו של האדמו"ר שליט"א שקיבלו את ברכתו הגיעו הלום ומצאו את הציון ואף גילו שהוא עתיד להיחרב בקרוב והצילוהו.

בתוך האוהל ערך כעת הרבי תפילות נרגשות ומעוררות לב. וכמעשהו בציון זקינו המגיד מטשערנוביל, גם כאן ערך הקפות סביב הציון תוך כדי אמירת ´אנא בכוח´.

משם שבה עדת החסידים ורועם אל המלון בקייב לקראת שבת המלכה.

עוקבים בציפייה

קשה, עד כמעט בלתי אפשרי, לתאר כראוי וכיאות שבת אחת מן השורה בסקווירא שבניו סקווירא בארה"ב. קשה עוד יותר לתאר את השבת המיוחדת העילאית והמרוממת שערך האדמו"ר מסקווירא בקייב הבירה בעיצומו של מסע התפילות והשיבה הביתה. הרבי עורך את עבודתו, תפילותיו ושולחנותיו כדרכו בלא שום שינוי בשל היותו עלי דרך. התורות והשיחות עוסקות באותן צדיקי עליון שעל ציונם השתטח זה עתה ובכל מקום בו מוזכרים בתפילה ה´אבות´ מתרגש הרבי ועוצר אחוז שרעפים לדבוק בהם ובזכותם.

חברי הקבוצה זוכים לסעודות שבת ערוכות היטב ועתירות בדברי תורה וזיכרונות מדברי ימיה של סקווירא בימי מלכותו של הרבי זי"ע שהביא את רוחה של החסידות האותנטית אל אמריקה של אז.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שיא של השבת היה בסעודה שלישית שנערכה בשעה מאוחרת לקראת צאת השבת ובה השתתפו גם קבוצה של צעירים מיהודי המקום שזה להם לראשונה להסכית לזמירות שבת הנאמרים בבכי של התרגשות ותחנונים.

ביום ראשון בבוקר ערך האדמו"ר ביקור בבתי החינוך של הרב יעקב בלייך ונשא דברים בפני התלמידים הרבים ומחנכיהם. עבור החניכים המקומיים הייתה זו התרגשות רבה לקבל את פניו של האדמו"ר מסקווירא שלמרות לוח הזמנים הצפוף וציוני הקודש המרוחקים במרחקי נסיעה עצומים, הקדיש מזמנו עבורם.

הימים ראשון ושני השבוע מוקדשים לפקידת ציוניהם של הבעל שם הקדוש במעז´בוז´, ציון סניגורם של ישראל בבארדיטשוב והמגיד הגדול ממעזריטש והרה"ק רבי זושא באניפולי.

המוני חסידי סקווירא בארה"ב ובעולם עוקבים אחרי המסע ומייחלים להצלחתו בהיות עבורם רבם שליח להביא את בקשותיהם לישועה רוחנית וגשמית אל כיסא הכבוד דרך אותם צדיקים הטמונים באתרי הקודש.