אאא

מראות ממוצאי שבת קודש בבית מדרשו של האדמו"ר מלעלוב ארה"ב שברחוב רבי עקיבא בבני ברק. מאות מתושבי בני ברק ובראשם קהל חסידיו ומעריציו השתתפו במהלך השבת בתפילות ובעריכת השולחנות.

במוצאי שבת לקראת השעה 12 בלילה נכנס האדמו"ר לערוך את טיש סעודה שלישית כשקהל רב משתתף, ולאחר מכן עבר האדמו"ר בעמוד לרגל הילולת אביו האדמו"ר מלעלוב זצ"ל שיחול הערב ואחרי כן התקיים מעמד ההבדלה.

לאחר ההבדלה ערך האדמו"ר לחיים טיש שנמשך עד לאחר השעה 3 בלילה כשבמהלכו נשא דברי תורה והזכיר את זקנו האדמו"ר רבי משה מלעלוב זצ"ל שיום ההילולא חל היום.