אאא

שבת בביתר: הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף ישהה השבת בעיר ביתר וימסור כעשרה שיעורים ברחבי העיר, עם צאת השבת יחזור לירושלים למסור את השיעור השבועי בבית הכנסת היזדים.

עם כניסת השבת יצא הגר"י יוסף למעמד קבלת פנים חגיגית ברחוב דרכי איש בשעה 17:30.

בערב שבת יתפלל הגר"י בבית הכנסת 'קול רינה' ברחוב מעזריטש.

בהמשך הערב יגיע הגר"י יוסף לשירת הבקשות בבית הכנסת 'משכן יחזקאל' ברחוב מוצפי בשעה 22:00.

את תפילת השחרית שך שבת קודש יתפלל הגר"י יוסף בבית הכנסת 'תורה משה מציון'.

מנחה ושיעור מרכזי בבית הכנסת הגדול 'אמשינוב', הרב המקדים יהיה הגאון הרב זמיר כהן רב שכונת האתרוג בשעה 16:00.

שיעור שני ימסור הגר"י יוסף בבית הכנסת 'משכן יחזקאל' בשעה 19:30.