אאא

מעמד נדיר של קיום מצוות פדיון פטר חמור ברוב עם מתקיים הערב (ראשון) ברחבת בית הכנסת "לדרמן" ברחוב רשב"ם בבני ברק, זאת בהשתתפות אלפים רבים ובראשם מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי והכהן הפודה, נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שלום כהן.

שעה ארוכה לפני תחילת המעמד נמלאו רחובות רשב"ם ודבורה הנביאה באלפי אנשים שבאו לחזות בפדיון פטר חמור ההיסטורי בראשות גדולי הדור.

סדר המעמד כפי שנקבע על ידי גדולי ישראל שליט"א כלל, תפילת רבים למען כלל ישראל בעקבות המצב הביטחוני, וכן תפילה מיוחדת לכל השותפים שזכו בקיום המצווה החשובה של פדיון פטר חמור.

התפילות נערכות במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ראשי ישיבות ורבנים חשובים.