אאא

ברוב דחוק של חמישה מול ארבעה שופטים, בג"ץ דחה היום את העתירות נגד חוק ועדת הקבלה, זאת לאחר ששורה של ארגונים טענו כי החוק מפלה וסותר הן את המשפט בינלאומי והם את המשפט הישראלי, האוסרים אפליית אדם הנמנה על קבוצת מיעוט.

לפי החוק שאושר בכנסת הקודמת, הנקרא "תיקון החוק לפקודת האגודה השיתופית", ניתנה אפשרות לוועדות קבלה ביישובים קהילתיים לסנן מועמדים להיות תושבי קבע מלהתגורר במקום - באמצעות קריטריונים שנקבעו בתקנון היישוב.

נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס אשר היה בין אלו שסברו כי לא ניתן לקבל את העתירות שהוגשו בנידון, אמר כי לא ניתן לקבוע באופן וודאי כי החוק אכן פוגע בזכויות חוקתיות בפועל. עם זאת ציין הנשיא כי ייתכן ובעתיד הקרוב או הרחוק נראה פגיעה בעקבות בחוק ולכן הבהיר הוא כי בעתיד יוכלו העותרים לעתור שוב לבג"ץ.

עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח טוען בעתירה כי ברוב היישובים הקהילתיים וההרחבות אורח החיים אינו שיתופי, ואין לאוכלוסייה המתגוררת בהם אופי ייחודי מלבד הרצון לחיות באיכות חיים גבוהה. לטענת האגודה הצעת החוק תאפשר אפליה בקבלה ליישוב, בהסתמך על הקריטריונים הלא ברורים של "התאמה לחיים בקהילה" או "התאמה למרקם החברתי".