אאא

בית המשפט העליון הורה היום על סגירת 'תערוכת הגופות' עד ה-9 לאוקטובר.

בפסיקת בג"ץ נקבע כי בתערוכת הגופות יש משום פגיעה בכבוד המת. ושעל המחוקק להסדיר זאת בחוק.

בתגובה לכך, אמרו בזק"א: "מצד אחד אנו שמחים על הקביעה ושבעקבות כך לא יורשה יותר להציג בארץ תערוכות מאין אלה.

"מצד שני ההחלטה מזכירה את ההוא שבנה סוכה ללא רישיון, ובית המשפט נתן ארכה של שמונה ימים להרוס את הסוכה".

יצוין כי התערוכה היתה אמורה להיסגר ב-21 לאוקטובר.

בארגון זק"א אומרים כי הם יובילו מהלך לקביעת האיסור בחקיקה.