אאא

קידוש ה' גדול הבוקר, כאשר רבה של אשדוד הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א, ניצב מול שופטי בית המשפט שהוא משמיע את דעת ההלכה בגאון ובעוז, ומצהיר כי השולחן ערוך, הוא ורק הוא המנחה אותו, וכי בשום מקרה, לא ימרה את פי ההלכה.

עורך הדין אליעד שרגא, המייצג את המומרת, השמיע בפני השופטים הקלטה של הגאון הרב יוסף שיינין שליט"א, כשהוא אומר "גם אם שמונים בג"צים יחייבו אותי לתת כשרות, וגם אם יתלו אותי על עץ, לא אוכל לעבור את פי ה' אלוקי, לעשות קטנה או גדולה", כאשר עו"ד שרגא תובע להעניש את הרב בגין 'ביזיון בית המשפט'.

בפסק הדין נמנעו השופטים מלהתייחס לדרישת "ביזיון בית המשפט" של העותרים, ופסקו כי בתוך 30 יום, למתן תעודת כשרות או מהרב שיינין או מהרבנות הראשית לישראל.

לבית המשפט הגיעו מקורבי הרב, כאשר בידיהם מודפסת כותרת 'כיכר השבת' מאמש, הצועקת כי "במדינת ישראל עומד רב לדין על קיום ההלכה". דברים אלו, לצד הבאת דברי גינוי של מנכ"ל ועידת רבני אירופה הרב אבא דונר, כנגד התערבותו של בג"ץ בנושאי דת, פעלו ככל הנראה את פעולתם, והשופטים נמנעו מלנקוט גישה תוקפנית, אל מול דמותו של הרב העומד בגאון על משמרתו.

מקורבי הרב שיינין כבר הודיעו היום, כי מבחינתם אין כל שינוי במצב, וכי לא יתן שום תעודת כשרות לעסק הנמצא בבעלות המיסיונרית, שדינה כנוצריה, ללא קיום התנאי של משגיח כשרות הנמצא בעסק בכל שעות הפעילות.