אאא

בית המשפט העליון דחה היום (שני) את העתירות שהוגשו כנגד החלטתה של המדינה להרוס ולאטום את בתיהם של שלושת החשודים במעורבות בחטיפת ורצח שלושת תלמידי הישיבה גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח ז"ל. 

שופטי העליון קבעו כי מהראיות עולה וודאות מספקת לאשמת המעורבים בפרשה, וכי למדינת ישראל ישנה הסמכות ללהרוס ולאטום את הבתים.

הושפט נועם סולברג  אמר: "אכן, מעיקה היא הפגיעה בבן משפחה שלא חטא ולא עוה, על אובדן קורת-גג מעל ראשו, בניגוד למושכלות ראשונים. אך זאת נזכור ונדע, כי גם בהליכים פליליים שמטרתם עונשית - להבדיל מן התכלית ההרתעתית שבכאן - נפגעים בני משפחה חפים מפשע".

"מאסר של אדם בגין עבירה פלילית שביצע, בהכרח פוגע ברעייתו, בילדיו, בשאר קרוביו, מבחינת צרכיהם הגשמיים והרוחניים. אין צורך להכביר במילים על החסכים המתלווים תדיר למאסרו של אדם, ושבהם נושאים קרוביו" הוסיף השופט סולברג.

לדבריו: "התכלית ההרתעתית שביסוד ההחרמה וההריסה או האטימה של בית מגורים כורכת עִמה מיניה וביה פגיעה בחפים מפשע. אם לא כך, הרתעה מאין תושג? אין זאת אלא מן הפירות הבאושים של הטרור הרצחני, שמוכרחים אנחנו כך לקדם הרתעה מפני מעשה מזוויע מעין זה שנעשה בשלושת הנערים, גם בפגיעה בבני 19 משפחתם של אבו עיישה ומרואן וחוסאם קוואסמה; והפגיעה הזו, בנסיבות העניין, אינה חורגת מן המידה הראויה".