אאא

בבית החולים מעייני הישועה נפטר הלילה הגאון ר' פנחס שרייבר זצ"ל גאב"ד אשדוד, שהשיב את נשמתו ליוצרו, לאחר יסורים קשים.

לפני כמה שבועות לקה הגאון הרב שרייבר בדלקת ריאות חריפה, ואושפז בבית החולים במצב קשה, מאז לא שב לאיתנו. אמש היה נראה כי ישנה הטבת מה במצבו, אולם התקף לב חמור בו לקה, דירדר במהירות את מצבו, והוא השיב אמש את נשמתו ליוצרו, כשמניין תלמידי חכמים מבני המשפחה וידידיו שוהים מסביב למיטתו.

לפני כמה ימים, בעקבות הידרדרות מצבו, הורה ידידו מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, להוסיף לו את השם ברוך, זאת במקביל לתפילות המוניות שנערכו לרפואתו בבית כנסיות רבים ובהיכלי הישיבות. אולם משנגזרה הגזרה, נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש.

הגאון הרב פנחס שרייבר זצ"ל, בן 78 בפטירתו, היה מ'ילדי טהרן' ומראשוני תלמידי ישיבת פוניבז'.  נודע כתלמיד חכם עצום, שימש כראש ישיבת ברסלב בב"ב משך שנים רבות, וכרבה ומורה דרכה של קהילת 'נפש החיים' באשדוד. בצעירותו היה מקורב מאוד למרן החזו"א זיע"א, ועם הגר"ח קנייבסקי שליט"א היה לידיד אישי.

הנפטר זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים תלמידי חכמים - ידועי שם, עוסקים בתורה, ביניהם ר' יוסל ראש ישיבת מהרי"ל, ר' בונים מראשי מוסדות 'עטרת שלמה', ובנו ר' דוד העומד בראש קופת העיר ב"ב.

הלוויתו תצא היום בשעה 1:30 בצהרים, מישיבת פוניבז' בבני ברק, בדרכה לבית החיים שע"י נציבי ישיבת פוניבז'.