אאא

כשהחליט ראובן לתרום את עלויות הברית לבוריס, יהודי בן 76 שעלה מברית המועצות לפני כ15 שנה ולשמש כסנדק לא שיער בנפשו עד כמה יזדקק לזכויות באותה שעה בה יתקיים הברית.

ואכן, עם כניסתו של ראובן לחדר הניתוח אותו שכרו אנשי ארגון "ברית יוסף יצחק" בבית החולים ´ביקור חולים´ בירושלים כדי לערוך היכרות אישית לפני ברית המילה עם הנימול, מצלצל מכשיר הטלפון הסלולארי שבכיסו כשמעבר לקו נמצא אחיו המבשר לו כי ממש בדקות אלו נמצא אביו באופן פתאומי בביתו ללא נשימה, כשהוא עובר אירוע לב חמור ומובל בניידת טיפול נמרץ לבית החולים היישר לחדר ניתוח, כשלאורך כל הדרך מבצעים בו אנשי ההצלה פעולות החייאה.

ראובן, החליט לנצל את הרגעים הגדולים של הכנסת יהודי בבריתו של אברהם אבינו והפיכתו ליהודי שלם כדי להתפלל מעומק ליבו לרפואת אביו שיחי´. באותה שעה נפתחו דלתותיהם של שני חדרי ניתוח בשני בתי חולים בירושלים. באחת מהם היה ראובן שנכנס לשמש כסנדק לבוריס ובשני היה אביו שנכנס לניתוח לב.

כשבירך בוריס את ברכת הנימול "להיכנס בבריתו של אברהם אבינו" פרץ ראובן בבכי וביקש על אביו שכמו אותו יהודי מבוגר היוצא מאיסורי כרת ומשלים את יהדותו ייצא אף הוא מאפילה לאורה. מיד לאחר הברית של בוריס כשהתברר כי הינו בכור קוים במקום גם "פדיון בכור" כשבוריס פודה את עצמו.

משם מיהר ראובן לבית החולים "שערי צדק" שם סיימו הרופאים לנתח את אביו ומספר שעות לאחר מכן כשהתעורר אביו נדהמו הרופאים מקצב ההחלמה המהיר ומהצלחת הניתוח שבוצע ברגעים קריטיים מאד, וכשעיין ראובן בדו"ח הרפואי של אביו נדהם לגלות כי השעה בה יצא אביו מכלל סכנה מתאימה בדיוק לשעה בה התקיימה ברית המילה.

כאשר לכולם אין ספק שהזכות הגדולה של הכנסת יהודי מבוגר בבריתו של אברהם אבינו והצלתו בכל רגע ורגע מאיסורי כרת חמורים עמדה לאביו של ראובן בשעות הקשות.