אאא

בעקבות רצח הקדוש הרב אברהם וואלעס הי"ד בפיגוע הדריסה בירושלים שבוצע על-ידי מחבל ממזרח העיר, והחשש מפני ההשלכות האפשריות של המעשה, יוצאים חברי בד"צ "העדה החרדית" בקריאת קודש כנגד התגרות בגויים.

בכרוז מיוחד שצפוי להתפרסם בימים הקרובים המופיע תחת הכותרת  "התגרות מסוכנת" כותבים חברי הבד"צ: "לאחרונה נשמעות תלונות חוזרות ונשנות, על התנכלויות, עלבונות וזריקת אבנים וכדומה בגויים על ידי בני נוער בלתי אחראים במקומות שונים בעיר".

"מלבד חילול השם שיש בזה שהוא עוון חמור מאוד, הרי ההתגרות בגוים כבר אסרו רבותינו זצוק"ל, וגם עלול בסופו של דבר לגרום להמיט אסונות על הישוב בכלל ה' ירחם", כותבים חברי הבד"צ.

חברי הבד"צ מוסיפים וקוראים: "אנו קוראים בזה לכל מי בידו לפעול להפסקת התופעה המבישה הזאת בדרכי הסברה, להיחלץ חושים בהקדם האפשרי לסילוק המפגעים, והיה מחננו שלום".

על הכרוז חתומים כל חברי הבד"צ: הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי בארהם יצחק אולמן, הגאון רבי נפתלי פרנקל, הגאון רבי יהושע רוזנברגר והגאון רבי יעקב מנדל יאראוויטש.

הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה ווייס מוסיף וכותב כי "דברי הבית דין פשוטים וברורים, והלוואי שישמעו הנוגעים בדבר לציווי הבית דין, וכל מי שבידו לעכב המעשים ההם מחויב לפעול בזה".