אאא

אינתיפאדה בירושלים • הטבח בבית הכנסת: הפיגוע הקשה והמזעזע שהתרחש אמש (שלישי) בירושלים, מזעזע את כל שדרות הציבור החרדי.

חברי הבד"צ של "העדה החרדית" פרסמו כרוז מיוחד בו הם תוקפים את רוח הלאומיות שפשטה על הציבור החרדי וקוראים לכלל ישראל להתכנס לתפילה לרגל המצב בערב ר"ח כסלו.

חברי הבד"צ כותבים במכתבם כי "חובה קדושה להתעורר ולהגביר חיילים בלימוד התורה וקיום מצוות, להתחזק ביראת שמים ולהוסיף גדרים בצניעות הלבוש וההנהגה, ולהוסיף משמרת למשמרת במורא מקדש מעט ועל הרבנים ומנהיגי הציבור לעורר את הקהל ברבים על כך".

"ועצור במילין לא נוכל לנוכח גרמא בנזיקין רוח הלאומיות אשר התפשטה לעורר שנאת הגויים, ובמיוחד אלו המסיתים ומדיחים רבים לעלות אל הר הבית אשר עוונו כרת כפי שנפסק מכבר, וכל זמן שעם ישראל בגלות אין לו שלטון ואף לא רצון לקחת מאומה מחזקתם, עדי נגאל בקרוב גאולת עולמים ע"י משיח צדקנו", מוסיפים חברי הבד"צ.

הרבנים קוראים לקיים יום תפילה לרגל המצב הקשה וכותבים: "יתאספו בבתי כנסת המרכזיים לומר תפלת יוכ"ק ופרקי תהילים ופזמוני הסליחות ישראל נושע וכו' וסליחות ה' ה', והשי"ת ירחם עלינו לומר לצרתינו די, ובקרוב יעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה בביאת גוא"צ הולך תמים בב"א מתוך רחמים וחסדים גדולים".

הגאב"ד הגרי"ט וייס הוסיף וכתב כי "דברי הבד"צ נכונים ונחוצים מאד, ובוודאי חיוב להשתתף כמש"כ למעלה, והקב"ה ישמע לשוועתנו ויאמר לצרות די, ונוושע בתשועת עולמים ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".