אאא

במעמד צנוע ורב רושם חתמו מנהלי "בנק מסד" על "היתר עיסקא" בבד"צ העדה החרדית. במעמד החתימה נכח הגאון הגדול רבי יעקב בלוי שליט"א חבר הביד"צ בעל מח"ס "ברית יהודה" על הלכות ריבית ומי שעומד בראשות ´וועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים´, כשלצידו חברי הביד"צ הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, הגאון רבי נפתלי הירצקא פרנקל שליט"א והגאון רבי שלמה זאב קרליבך שליט"א מרבני הוועד.

למעמד החתימה קדמו דיונים רבים בהם חקרו רבני הוועד באמצעות יועצים משפטיים שונים את חוקיות מורשי החתימה ותנאי החתימה של הבנק, ועמדו על היקף פעילות הבנק בשווקים השונים, כשמנהלי הבנק מציינים את בקיאותם הרבה של רבני הוועד בתחומי הכלכלה העולמית ואופי התנהלות הבנקים, מה שהקל על קביעת תנאי ההיתר.

לאחר השלמת הדיונים ההלכתיים השונים ניסחו רבני הוועד בקפידה את סעיפי היתר העסקה שנחתם במעמד מר יעקב מלכין מנכ"ל הבנק ומר גבי טייטל סמנכ"ל הבנק שזכו לברכת חברי הביד"צ ורבני הועד שליט"א שבזכות הזהירות שלא להיכשל באיסורי תורה יזכו לראות ברכה והצלחה מרובה בעמלם. חברי הביד"צ עמדו בדבריהם על הצורך המקיף לפקח על אפיקי השקעות ופיננסים ומכשירי חסכון שונים שמצויים בהם מכשולות רבים, ושיבחו את פעילות ´וועד הפיקוח´ כשלוחי דרחמנא להציל מאיסורי תורה החמורים שרבים וטובים נכלים בהם בהעדר ידיעה.

מנהלי הבנק הביעו את הערכתם הרבה לפעילות הוועד להסיר מכשול ואיסור מכלל לקוחות הבנק, וציינו את הרחבת פעילות הבנק בזכות הקשר העמוק של הנהלת הבנק עם ציבור הלקוחות החרדי.