אאא

בעוד אלפי חיילי צה"ל עושים את דרכם בתוך רצועת עזה ומסכנים את נפשם למען עם ישראל, הציבור החרדי מתגייס גם הוא למען החיילים בתפילות ואמירת פרקי תהילים, זאת בעקבות הוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.

בשעות הצהריים (שישי) התכנסו רבבות יהודים בארץ ובתפוצות לתפילות ואמירת פרקי תהילים על מנת להתחנן בפני היושב במרומים שיחוס על עמו ויגוף את אויביו הקמים לכלותו. 

בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברח' רשב"ם בבני ברק, במניין מצומצם של מקורבים לתפילת מנחה של ערב שבת, נאמרו בהוראתו של מרן מספר פרקי תהילים לרגל המצב כשבין המזמורים התפללו הנוכחים את הפרקים: 'משכיל לדוד'; 'שיר המעלות ממעמקים'; ו'אשא עיני אל ההרים'. לאחר מכן נאמרה בקול ובתחנונים תפילת 'אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה'.

התפילה בישיבת פוניבז'

במקביל, ניגש בבית המדרש לדרמן הסמוך חתנו של מרן, הגר"י קולדצקי לפני התיבה לאמירת פרקי תהילים.

גם בישיבת פוניבז' נאמרו תפילות נרגשות ברוב עם כשלפני העמוד ניגש ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.

בישיבת מיר בירושלים ובבית כנסת המרכזי אהבת תורה השתתפו אלפים במעמדי תפילה לזכותו של עם ישראל, להצלחת המבצע ושכל החיילים ישובו לביתם בשלום.

בנוסף, בחסידות צאנז הורה האדמו"ר לכלל החסידים להתאסף בבית הכנסת חצי שעה לפני תפילת מנחה ולומר פרקי תהילים ברוב עם.

כזכור, אמש קרא  גם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלום כהן, לכלל הציבור "להעתיר בתפילה על חיילי צה"ל היוצאים להגן במסירות נפש על העם היושב בציון, מפני הקמים עליו. יהי ה׳ עמם ויחזירם בשלום למשפחותיהם".