אאא

הדרמה בישיבת כנסת יצחק - חדרה: לאחר שבמהלך הערב אמש (מוצאי שבת) נדמה היה כי הצדדים הצליחו להגיע לפשרה מסוימת, בהמשך הלילה התברר כי הפשרה נכשלה והישיבה החדשה תקום.

תיעוד בלעדי: הכינוס של פורשי חדרה

את הפשרה יזם ותיווך הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת 'סלבודקא', שאף נשא דברים בכינוס בו השתתפו התלמידים הפורשים והוריהם.

אך עם תום הכינוס התברר כי למרות מאמצי ההידברות הרי שהפערים בין הצדדים נשארו גדולים וכי למעשה הסכם הפשרה נחל כישלון חרוץ.

בעקבות כך הודיע הרב הירש כי הוא מסלק את ידיו מהנושא ובעקבות כך הכריע מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן באופן סופי על פתיחת הישיבה החדשה.

בשעות הלילה פרסם הרב דוד שפירא, נכדו ונאמן ביתו של מרן הגראי"ל, הקלטה בה הוא מתאר את השתלשלות מהלך העניינים כשלדבריו מלכתחילה הייתה דעתו של מרן כי יש לפתוח ישיבה חדשה כפי שאכן ציטט אותו תלמידו הרב משה יהודה שניידר.

אלא שהגאון רבי משה הלל הירש ביקש ביום שישי ארכה נוספת לבדוק אפשרות של פשרה, אותה ניסה להוביל בערב שבת ובמוצאי שבת, אך מרגע שלא עלה הדבר יפה, הכריע הגראי"ל כי יש לפתוח את הישיבה החדשה.

יצוין כי עוד במהלך נאומו אמש בכינוס הדגיש הגרמ"ה הירש, כפי שדווח בהרחבה ב"כיכר השבת", כי ההסכם אינו מוחלט וכי על הבחורים לנקוט ב"שב ואל תעשה" ולא לשוב עדיין לישיבה. "באם ההסכם לא יעלה יפה הרי שהתוכנית הראשונית תצא אל הפועל בכל התוקף", הדגיש הרב הירש.

גם במהלך הדין ודברים עם הורי הבחורים התברר לר"י סלבודקא כי הכעס איננו רק על אמירה כזאת או אחרת של ראשי ישיבת כנסת יצחק וכי ניתן לפתור זאת בהסכם שטחי אלא התהום הינה עמוקה כאשר הורי התלמידים התלוננו כי כל "ההשקפה" בישיבה הינה  במהותה מרידה וזלזול בגדולי הדור וכי עם מצב זה לא ניתן להשלים וחייבים לפתוח ישיבה חילופית.

בהמשך גם נועדו הרמים הפורשים, הרבנים גפן, רוטשילד, אפשטיין וסוקולובסקי, לשיחה טלפונית עם הגרמ"ה הירש והסבירו לו את מורכבות הסוגיה וצדדי הויכוח ואכן הכריע כי הוא מושך את ידיו מעיסוק בנושא הכאוב ומניסיון להמשיך ולגבש פשרה מוסכמת.