אאא

בעיתון "המודיע", בטאונה של תנועת "אגודת ישראל", מציינים היום (חמישי) את הופעתו של הגיליון ה-19,000.

בעיתון החסידי מקדישים לכך הבוקר את מאמר המערכת תחת הכותרת "19 אלף גיליונות", המודיע מדגיש את חשיבותו של הקמת עיתון המיועד לצורכי הציבור החרדי.

במאמר נכתב כי שלומי אמוני ישראל שילמו בדור ההוא בו הוקם המודיע מחיר רוחני יקר בנפשות בניהם ובנותיהם כתוצאה מכך שהיו חשופים לעיתונות זרה וקלוקלת, מסיתה ומדיחה.

לדברי העיתון, יהודים בדור ההוא שילמו מחיר רוחני כבד מנשוא כאשר רבים וטובים הודחו מדרך הישר רחמנא ליצלן עקב חשיפתם לדעות כוזבות ומדוחי שווא ואשר על כן ביקשו גדולי ומאורי ישראל להקים עיתון כשר ונקי שיוכל להיכנס לכל בית בישראל.

ב'המודיע' מתייחסים ברמז לקשיים העוברים לאחרונה על העיתון כאשר על פי השמועות בשוק התקשורת מדובר אף בצמצום ניכר במערך העובדים ובקיצוץ במשכורות העתק במטרה להיכנס לתהליך הבראה שישיב את העיתון לדרך המלך וכותבים כי "מדובר ב-64 שנות הופעה סדירה שלא יכולה הייתה להתקיים ולהתממש ולעבור את כל הקשיים שנערמו ונערמים בדרך מאז ועד היום לולא ברכת קודשם של גדולי ישראל מייסדי העיתון ולאור עידודם והכוונתם".

ב'המודיע' מציינים גם את התרחבותו של העיתון לקהלים חדשים בשפות שונות ומזכירים את העיתונים באנגלית ובצרפתית ומדגישים כי הם זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת.