אאא

בוטל השירות הלאומי בארגון השמאלני הקיצוני: במהלך מבצע "צוק איתן" נמתחה ביקורת קשה כנגד ארגון "בצלם" לאחר שסירבו להגדיר את ארגון חמאס כארגון טרור, ועוד שורת פעילויות כנגד פעילות צה"ל ברצועת עזה, הוחלט ברשות השירות הלאומי-אזרחי להפסיק לחלוטין את פעילותם של פעילי "בצלם" ומעתה הם לא יוכרו כגוף רשמי.

את ההודעה על כך קיבל מנכ"ל ארגון "בצלם" במכתב אותו שיגר מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, שר-שלום ג'רבי, בו כתב תקף הוא את התנהלות הארגון ואמר כי "לאחר בדיקה שערכתי בגופים המפעילים, ולאור פעילות הארגון כנגד מדינת ישראל וכנגד חיילי צה"ל בארץ ובמדינות זרות, החלטתי להפסיק את אישורכם כגוף מפעיל, הרשאי להפעיל מתנדבים במסגרת השירות הלאומי-אזרחי".

"זאת בפרט בתקופה האחרונה בה מדינת ישראל מתמודדת עם איום אלפי רקטות וטילים על מיליונים מאזרחיה, ומנהלת מערכה מקיפה על מנת להסיר את האיום על כלל תושבי המדינה". הוסיף.

במכתבו ציין ג'רבי את סבלם של תושבי הדרום: "כמנכ"ל ממלכתי מטעם מדינת ישראל האמון על רשות שתפקידה לפעול לטובת מדינת ישראל ולמען אזרחיה, אני חש חובה להפעיל את סמכותי ולהפסיק את הסיוע הניתן מהמדינה לארגון הפועל כנגדה וכנגד חייליה המוסרים נפשם ממש בגבורה עילאית למען הבטחת שלומם וביטחונם של כלל האזרחים מכלל המגזרים הסובלים כבר שנים רבות מירי על בתיהם, נשיהם וילדיהם."

עוד הוסיף ג'רבי: "כפי שידוע לך, בימים אלו מתמודדת מדינת ישראל בזירה הבינלאומית עם מסע דה-לגיטימציה הכולל הפצה של שקרים והסתה חמורה כנגד חיילי צה"ל, הצבא המוסרי בעולם. לצערי, ארגון 'בצלם' נותן יד למסע הכפשה זה. הנתונים והעמדות שמפיץ הארגון בארץ ובעולם מעודדים את אויבינו במדינות העולם וגורמים להתבטאויות אנטישמיות קיצוניות כנגד מדינת ישראל ואף למעשים אנטישמיים אלימים כנגד יהודים ברחבי העולם".

החלטת רשות השירות האזרחי-לאומי הגיע לאחר שבארגון "בצלם", כך לטענתם, סירבו להכיר בארגון חמאס כארגון טרור: "היום נמסר לי כי גם סירבת להגדיר את ארגון חמאס כארגון טרור והאשמת את חיילי צה"ל בכך שירו על בתי אנשי חמאס. ארגון חמאס מוגדר לא רק על ידי מדינת ישראל כארגון טרור אלא אף על ידי ארצות הברית ומדינות נוספות ברחבי העולם".

"השירות הלאומי-אזרחי הינו מוסד ממלכתי המכיל מגוון של גופים מפעילים ואנשים המחזיקים בדעות פוליטיות שונות. אך ישנו קו ברור המפריד בין עמדה פוליטית לגיטימית בשיח הפוליטי הישראלי לבין הפצה ופרסום של שקרים והשמצות בארץ ובעולם, הגורמים נזק חמור למדינת ישראל ולחיילי צה"ל". הוסיף.

"אשר על כן", הוא כותב, "איני רואה כל אפשרות להמשיך את אישור ארגונכם כגוף מפעיל בשירות לאומי-אזרחי המקבל סיוע ממדינת ישראל".