אאא

מלאכת השיקום של אזורים מתחילה ברגל שמאל. המשימה למינוי מנכ"ל במקומו של מתי דב, שהודיע בחודש שעבר על התפטרותו, אינה נושאת פרי. שרגא ויסמן, מנכ"ל חברת רונסון, שהיה המועמד המוביל לתפקיד בימים האחרונים הודיע כי אינו מעוניין בתפקיד.

גם המועמד הקודם לא הגיע בסופו של דבר לתפקיד הנכסף - דוד לב (לבקו), שכיהן בתפקיד מנכ"ל אזורים עד סוף 2006, והוחלף על ידי עמיקם אורן, חשב שהתפקיד כבר מונח בכיסו. הוא הגיע לישיבת הדירקטוריון לפני כשלושה שבועות לצורך אישור מינויו, אך לפתע הובהר לו שהוחלט על הקמת ועידת איתור.

חברת הנדל"ן שבשליטת שעיה ביומלגרין נקלעה למשבר פיננסי קשה בעקבות הפעילות במזרח אירופה, שגררה אותה להפסד ענק של 412.5 מיליון שקל בשנת 2008 ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת שלילי בהיקף של 225 מיליון שקל.

הפעילות במזרח אירופה נעשית דרך חברת הבת, המוחזקת על יד אזורים בשיעור של 74%. בחודשים האחרונים מנסה אזורים להסיר את המשקולת הזאת מעל מאזניה בדרכים שונות. בין הרעיונות שהועלו: חלוקת מניות לגנא כדיבידנד בעין לבעלי המניות באזורים, מכירת החברה או נטישתה שכן לאזורים אין מחויבות לחובות של לגנא.

בחברת אזורים סירבו להגיב לידיעה.