אאא

בנק לאומי יוצא היום (ג') באופן רשמי לדרך חדשה, עם שינוי בתפקיד החשוב ביותר בצמרת הבנק. גליה מאור, שכיהנה בתפקיד המנכ"ל ב-17 השנים האחרונות, מפנה את הכיסא הנחשק למנכ"ל הנכנסת, רקפת רוסק-עמינח. כך הודיע הבוקר הבנק באופן רשמי בדיווח לבורסה.

רוסק-עמינח צפויה לקבל משכורת חודשים בגובה 180 אלף שקל, כאשר אם תתפטר מתפקידה בבנק, לאחר 15 שנות ותק לפחות, תהיה זכאית לקבל פיצויים בסך 200% ממשכורתה החודשית האחרונה, כפול מספר שנות עבודתה בבנק, בתוספת ההפרשות לתגמולים.

רוסק-עמינח נחשבת לבת טיפוחיה של מאור, וגברה על רוני חזקיהו, לשעבר המפקח על הבנקים, בהתמודדות על תפקיד המנכ"ל. לרוסק עמינח תארים במשפטים, מינהל עסקים, חשבונאות וכלכלה.

מאור הציגה לאחרונה את הדוח הכספי האחרון שלה, עם רווח שנתי של 1.891 מיליארד שקל בהשוואה לרווח של 2.33 מיליארד שקל בשנת 2010. התשואה על ההון עמדה על 8.3%. הרווח מפעולות רגילות עמד על 1.889 מיליארד שקל, ירידה של 12.2%.

התוצאות עלולות היו להיות גרועות יותר אלמלא נהנה הבנק ברבעון הרביעי מהטבת מס בסך 326 מיליון שקל כתוצאה משינוי המתווה העתידי במס חברות על פי המלצות ועדת טרכטנברג. הרווח למניה של לאומי עמד על 1.28 שקלים בשנת 2011, והבנק למעשה עקף באגורה למניה את קונצנזוס תחזיות האנליסטים של "גלובס" ופסגות. ברבעון הרביעי עצמו נראה היה כאילו לקראת החלפת המנכ"ליות הבנק "מנקה שולחן" בתיק האשראי כאשר ההוצאות להפסדי אשראי עמדו על 385 מיליון שקל, יותר ממחצית ההוצאה השנתית. שיעור ההפרשה מתיק האשראי היה ברבעון הרביעי היה 0.64%. ההוצאה השנתית להפסדי אשראי עמדה על 734 מיליון שקל, עליה של 26% בהשוואה לשנת 2010 ושיעור ההפרשה הגיע ל-0.3%.

ההון העצמי של לאומי הגיע בסוף 2011 ל-23.4 מיליארד שקל. הלימות ההון ליבה של הבנק עמדה על 8.07% בקצה התחתון של טווח היעדים בבנק. כדי לעמוד ביעד ההון שהציב בנק ישראל, 10% לשנת 2017 על לאומי להגדיל את ההון בכ-6 מיליארד שקל.