אאא

עשרות אלפי תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, חזרו בימים הללו להיכלה של תורה ופתחו את 'זמן קיץ' לאחר בין הזמנים שנמשך על-פני חודש ניסן.

בחלק מן הישיבות, הזמן החדש נפתח ביום ראשון ובמרביתן נפתח רק אתמול, א' באייר. משכך, בכוללים ובישיבות, בהם עטו פקחי הביקורת, הופתעו מאוד.

מספר כוללים וישיבות נפסלו אתמול בביקורת של פקחי משרד האוצר, לאחר שלא עמדו במכסה המחייבת, חלקם בשל מחסור בבחורים השבים מחוץ-לארץ וחלקם בשל אברך או שניים שנעדרו ביום הראשון של הזמן.

כך למשל כולל בירושלים, של חסידות מפורסמת נפסל אתמול על-ידי הפקחים לאחר שאברך אחד נעדר ולא נרשם בפניהם. הפקחים ביקרו אתמול בישיבות נוספות בירושלים ולא פסחו גם על העיר ביתר עילית.

בהיכלי הישיבות והכוללים זעמו אתמול על חידוש הביקורת כבר ביום הראשון של הזמן החדש, עוד בטרם הבחורים והאברכים התארגנו כיאות, דבר שלא התרחש מעולם ויש בו מן תחושה של רדיפת עולם התורה.

בלשכתו של סגן שר החינוך, חבר-הכנסת מנחם אליעזר מוזס, קיבלו את המידע על הביקורות שנערכו אמש, ועל הישיבות והכוללים שנפסלו, והחליטו לפעול בעניין.

הבוקר, הוציאה לשכתו של מוזס הודעה מסודרת לפיה, הביקורת נערכה על-ידי פקחי החשב הכללי במשרד האוצר, ולא על-ידי משרד החינוך.

בנוסף, הודיעה לשכתו של מוזס כי הביקורת שהביאה לפסילתם של ישיבות וכוללים, לא תוכר במשרד החינוך, ופסילתם תידחה.