אאא

ועדת פרי לשוויון בנטל, המכונסת כעת, מובילה מהלך בו יקוצר שירות החובה של חיילי צה"ל ל-32 חודשים במקום 36 חודשים, זאת החל ממתגייסי 2015

מדובר במהלך שעלה ושוב בשנים האחרונות וטורפד כל פעם מחדש על ידי מערכת הביטחון. כעת מסתמן כי השינוי אכן ייושם, עם זאת סורבה בקשת האוצר לפעימות קיצור שירות נוספות בעתיד.

נציגי צה"ל בראשות שר הבטחון, המשתתפים בדיונים הביעו תמיכתם בבניית מודל שירות חדש, מקוצר בו אורך השירות יהיה כפונקציה של תפקיד ולא של מגדר ובאופן מדורג (נשים וגברים כאחד), תוך שמירה על עקרון "בנים לפני אבות" – אשר יגדיר כי מערך המילואים לא ייפגע כתוצאה מקיצור השירות. "לא נפתח מחדש את חוק המילואים" – בנים ישרתו לפני אבות, חובה לפני מילואים" הדגישו נציגי צה"ל.

נושא קיצור השירות, עליו הוסכם במו"מ בין יש עתיד לליכוד ביתנו, נמצא ב"מתווה המשותף" אשר על פיו אמורה הוועדה לגבש את חוק הגיוס החדש. יו"ר הוועדה פרי, נציג יש עתיד אמר הבוקר כי "המתווה המשותף עליו הוסכם במו"מ הקואליציוני טומן בתוכו את סוגיית קיצור השירות, צרכי צה"ל הם שיכתיבו את ההיקפים והרפורמות שאנו עורכים בוועדה". פרי הדגיש ואמר, "השתתפות בנטל, ותגמול ראוי הן המפתחות לערבות הדדית שהבטחנו לילדינו".

על פי ההמלצה שהוצגה בפני ועדת פרי, צה"ל תומך בקיצור שירות החובה ב-4 חודשים החל ממתגייסי שנתון גיוס 2015. בנוסף לכך דורש צה"ל בניית מנגנון שירות קבע, עבור אותם משרתים שצה"ל מעוניין להשאיר לעוד 4 חודשים.

עוד העריכו נציגי צה"ל כי מודל קיצור השירות ומנגנון שירות קבע של ארבעה חודשים בתגמול ישפיע ישירות על מוטיבציית המתגייסים ליחידות קרביות. עם זאת, צה"ל ביקש להדגיש כי שירות הקיצור מותנה במספר מהלכים מחייבים כמו: תיקון את חוק שירות בטחון ל-32 חודשים; בחינת הארכת שירות הנשים במערכים חיוניים - בארבעה חודשים; הקשחת תהליך הפטור לבנות שאינן דתיות ומוציאות פטור; הגדרת סקנציות שיוטלו על משתמטים משירות חובה.