אאא

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להקפאת היטל הבצורת. הצעת החוק הונחה על-ידי הוועדה על שולחן הכנסת ואושרה במליאת הכנסת ביום רביעי האחרון. יו"ר הצוות שעמל על הכנת החוק ח"כ אמנון כהן אמר כי החוק החדש שמובא לאישור ועדת הכספים יקל על האזרחים ועל הנכים שנפגעו בחוק הקיים שאושר בכנסת עם אישור תקציב המדינה.

על פי הצעת החוק, ההיטל יוקפא לחודשי החורף, כמו-כן אפשרות הדיווח על כמות הנפשות בבית תוארך עד סוף השנה הנוכחית. בחוק הועלה גם מכסת המים לנפש מ-12 קוב, ל-16 קוב מים לנפש, ובנושא הנכים נכתב כי לא יהיה צורך באישורי רופאים שונים, אלא באישור נכות בלבד. בנוסף, משפחה בה יש ילד נכה, יקבלו מכסת מים משולשת.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני אמר כי למרות שאישור הצעת החוק להקפאת היטל הבצורת שולב ציבורית עם דירוג העלאת מחירי המים, הנושאים לא נעשו יחד, "העלאת מחירי המים התקבלה בממשלה הקודמת לפני שנתיים, היטל הבצורת התקבל על הממשלה הנוכחית ואנו כעת מקפיאים אותו לחודשי החורף מאחר ואין סיבה להמשיך בו בחודשים בהם השימוש במים יורד גם כך במחצית.

"בנושא העלאת מחירי המים נפעל לכך שכל ייקור בתעריפי המים יזדקק לאישור ועדת הכספים מאחר ובשורה התחתונה הציבור כולו הוא זה שנפגע מהעלאה, ועלינו לתת את הדעת לפני שמייקרים מים בצורה כה משמעותית".