אאא

בשבוע שעבר התקיימה בחצרות החסידים סעודת היארצייט של בעל ה´דברי חיים´ מצאנז זצוק"ל. הסעודות התקיימו על ידי אדמו"רים ורבנים המכהנים בקדש, צאצאיו של האדמו"ר זי"ע.

במהלך סעודות היארצייט נאמרו דברי תורה מתוך ספריו של ה´דברי חיים´ וסופרו סיפורי מופת מופלאים על נפלאותיו ומעשיו בקודש.

רבי חיים מצאנז היה מגדולי התורה והחסידות, רבותיו בחסידות היו רבי נפתלי צבי מרופשיץ ורבי צבי הירש מזידיטשוב. הוסמך להוראה על ידי הרב אפרים זלמן מרגליות מברודי. רבי חיים היה ידוע בדורו כאחד מגדולי הדור, כפי שניתן ללמוד מהתכתבויות שהיו לו עם גדולי רבני דורו.

החצרות הממשיכות את שושלת צאנז היום הינן : צאנז, צאנז-קלויזנבורג, צאנז-זאמיגראד, באבוב, סטרופקוב ועוד.