אאא

מה מצאו סופרים מהם חתני פרס ישראל בקווי המהדרין?

מסתבר שהציבור החרדי מספק לסופרים הללו בקעה להתגדר בה. פניה שנמסרה לידיו של שר התחבורה נגד הפעלת קווי המהדרין, חתומה על ידי עשרות סופרים, אישי ציבור ואנשי רוח מהציבור החילוני.

הללו טוענים כי יש לבטל את הקווים המשפילים והמפלים. כך כתבו הפונים לשר התחבורה: "זהו הסדר מבזה ומשפיל. הפרדה בין נשים וגברים היא קיצונית ואין להסכים לה. נורמות קיצוניות לא יונהגו במרחב הציבורי במדינת ישראל".

הקרע לפניה הוא ההתחייבות של משרד התחבורה למסור בתחילת ספטמבר את עמדתו בעניין הקווים הייעודיים. כותבי המכתב רואים בהפדרה בין נשים וגברים משום אפליה של ציבור הנשים ולדבריהם "בקווים אלו נאלצות הנשים לשבת בחלקו האחורי של האוטובוס בצפיפות ובדוחק ונשים שמתנגדות סובלות השפלה ואלימות מצד נוסעים אחרים. האפליה כלפי נשים עלולה לגרום לאפליות כלפי עוד ציבורים במדינה ואסור לתת לזה פתח".

ומי ומי בחתומים? שימו לב ל''מאורי האומה", חלקם דתיים: הרב מיכאל מלכיאור, חה"כ לשעבר צביה גרינפלד, העיתונאית במבי שלג, וכמובן 'אוהב ישראל' הידוע, הפרופ' זאב שטרנהל ועוד ועוד. גם הסופרים א ב יהושע, נתן זך וחיים גורי בין החותמים.

מי שארגנה את הפניה לשר, היא לא אחרת מאשר חברת מועצת עיריית ירושלים, רחל עזריה, שטוענת שההתנגדות לקווי המהדרין אינה נחלתם של החילונים בלבד, אלא גם של החרדים. לדבריה, חרדים וחרדיות רבים פנו אליה על מנת שתלחם בתופעה המשקפת את ההקצנה ברחוב החרדי.