אאא

4 חודשים אחרי שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לגילוי מסמכים בחשד לאי סדרים בהתנהלות מנכ"ל קו אופ ישראל, עופר פיינשטיין, דחה בית המשפט המחוזי בת"א על הסף את בקשתו של מרק טל, חבר דרקטוריון אגודת הקו אופ לשעבר, בשל "חוסר תום הלב הקיצוני העומד ביסודה ולאור חוסר נקיון כפיו של המבקש בהגשת הבקשה ובמסגרת ניהול ההליך בפני בית המשפט".

השופט חאלד כבוב חייב את טל בהוצאות משפט של קו אופ ופיינשטיין בסך 50 אלף שקל.

טל ביקש מבית המשפט לתת צו המורה לקו אופ ישראל למסור לידיו רשימה ארוכה של מסמכים הנוגעים לפגמים אשר נפלו, לטענתו, בהתנהלות החברה. לתמיכה בבקשתו למתן צו גילוי המסמכים וכתשתית ראייתית ראשונית לתביעה הנגזרת האמורה, ביקש טל להצביע על שורה של פגמים בהתנהלות החברה ועילות תביעה העומדות לה הנוגעות לשכרו של המנכ"ל עופר פיינשטיין, הטיפול של פיינשטיין בפרשת א הסדרים שנתגלתה בחברה בטרם מינויו, מינוי מקורביו של פיינשטיין לתפקידים בכירים בחברה ושימוש פסול בכספי החברה לטובתו של פיינשטיין ללא אישור הדירקטוריון.

השופט כבוב קבע שפיינשטיין העביר תגובה מפרטת ומנומקת הן לבקשה של טל והן לגופה של כל אחת מהטענות שהעלה טל. "מאחר ומצאתי לנכון לדחות את הבקשה בשל חוסר תום הלב וחוסר נקיון הכפיים שביסודה ומאחר שמדובר בהליך מקדמי של בקשה לגילוי מסמכים, הרי שבמסגרת החלטתי זו אין צורך להרחיב ולהכריע בדבר טיעוני המשיבים בנוגע לכל אחת מעילות התביעה גופן".

השופט הוסיף עוד כי הבקשה הוגשה במסגרת מאבק אישי, אשר מנהל טל נגד החברה והנהלתה ממניעים אישיים ולאחר שלא נבחר לכהונה נוספת בדרקטוריון החברה.

מרק טל מסר בתגובה" "הופתעתי לקרוא את החלטת בית המשפט ומבחינתי לא מדובר בסוף הפרשה".