אאא

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, יורם נועם, הורה למדינה לשקול מחדש את עמדתה לגבי פרסום סיכומי הדיונים של ועדת הריכוזיות והחומר שהוצג בפני חברי הוועדה. הדיון הבא בעתירה של יו"ר מרצ, זהבה גלאון, יתקיים בין יום כיפור לסוכות.

גלאון ביקשה לחשוף את סיכומי הדיונים מהוועדה שהמלצותיה נמצאות כעת בחקיקה בוועדת הכספים. ועדת הכספים החלה את דיוניה בחוק הריכוזיות והפסיקה אותם בגלל הדיונים בתקציב המדינה והיציאה לפגרת החגים. הדיונים אמורים להתחדש ב-8 באוקטובר.

לפני כשבועיים ביקשה המדינה לדחות את הדיון שתקיים היום (א') עד לאחר החגים. לאחר הערות השופט על העיכוב של המדינה בבקשה לדחות את הדיון שנקבע זמן רב מראש, משכה המדינה את בקשתה.

בתשובת המדינה לעתירה הוסבר כי התרומה הציבורית בחשיפת הפרוטוקולים תהיה מצומצמת: "המידע הקיים בידי המשיבים (המדינה) הינו בגדר תרשומת פנימית שערך עוזר מנכ"ל משרד האוצר לבקשתו של המנכ"ל. לא מדובר בפרוטוקול רשמי של דיוני הוועדה, כי אם בסיכומי דיון שנועדו לשימושו האישי של מנכ"ל משרד האוצר ולשם כך בלבד. יודגש כי המסמכים לא נחזו בשום שלב של דיוני הוועדה על ידי מי מהמשתתפים לפרוטוקול רשמי האמור לשקף נאמנה את מהלך הדיונים. מנכ"ל משרד האוצר לא סבר כי לסיכומי הדיון הללו יהיה שימוש, פרט לשימוש הספוראדי הנעשה על ידו במידע. מן הטעם הזה אף לא הועברו סיכומי הדיון בזמן אמת להערות חברי הוועדה על מנת שיאשרן את נכונות האמור בהם".

עוד טענה המדינה כי מהרגע שהוגשה בקשת חופש המידע של גלאון, הועברו סיכומי הדיון לידי המשתתפים, שהשיבו כי הטקסט בו הם מצוטטים אינו משקף נאמנה את דבריהם. לכן טוענת המדינה כי "סיכומי הדיון אינם יכולים לשמש כעד מהימן לשיג ושיח הפנימיים שהתקיימו בין חברי הוועדה או לשמש מצע לביקורת ציבורית עניינית על עבודת הוועדה".