אאא

תשעה שופטים מבית המשפט העליון דנו היום (רביעי) בשאלת חוקיותו של חוק מוסדות חינוך תרבותיים המקנה פטור מלימודי ליב"ה בישיבות קטנות חרדיות, ובתום הדיון החליט שבעה שופטים כי יש לדחות את העתירה שדרשה לבטל את החוק המדובר.

העתירה הוגשה על ידי שר החינוך לשעבר, אמנון רובינשטיין, ואחרים, בטענה כי החוק אינו חוקתי, שכן הפטור מלימודי הליב"ה פוגע ביכולת ההשתלבות של תלמידים חרדיים בחברה ובשוק העבודה, ועל כן, פוגע בזכויותיהם החוקתיות לכבוד האדם ולחופש העיסוק.

כאמור, בית המשפט דחה את העתירה, ובהתאם לכך, מוסדות הלימוד החרדיים ימשיכו לקבל את הפטור מלימוד לימודי ליב"ה, וימשיכו לקבל תקציב בשיעור של 60% מהתקציב אותו מקבלים שאר מוסדות החינוך המלמדים ליב"ה.

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס כתב בהחלטתו כי "העתירה שלפנינו הוגשה בלא תשתית עובדתית מספיקה. טענתם של העותרים היא כי מתן הפטור מתוכנית הליבה לישיבות קטנות, בכיתות ט' עד י"ב, אינו חוקתי. אולם, העותרים לא הציגו בפנינו תוכנית זו כדי שנוכל לקבוע כי אכן בהיעדרה נפגעות זכויות חוקתיות של תלמידים בכיתות אלו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הסתבר, כי ככל הנראה אין כיום תוכנית יסוד לכיתות י' עד י"ב. די בכך כדי לקבוע כי העותרים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח פגיעה בזכות חוקתית. מעבר לכך, עמדתי על מאפייניה המיוחדים של עתירה זו, אשר גם בגינם יש לדחות את העתירה. מדובר בעתירה חריגה, שבה מבקש צד שלישי כי נחייב את המדינה לנהוג בפטרנליזם כלפי אחר". הוסיף השופט.

עוד כתב הנשיא "אף שייתכן, כי דרישה מן המדינה לנהוג בפטרנליזם כלפי צד שלישי עשויה להתקבל במקרים קיצוניים, מובן שענייננו אינו נמנה עליהם. מאפיין ייחודי נוסף של העתירה הוא, כי לאמיתו של דבר, זו עתירה המבקשת לקדם אינטרס ציבורי רחב, במחיר של פגיעה בזכויות (שייתכן שהן חוקתיות) של אחרים. ספק רב אם מצב דברים זה מצדיק בחינה חוקתית של החוק מושא העתירה".

"בנוסף, מדובר בעתירה שבה מבוקש כי נחייב את המחוקק להגן על זכות חיובית, וכפי שעמדתי על כך בפירוט, במצב דברים זה נדרש ריסון שיפוטי רב מצד בית המשפט". הוסיף השופט.