אאא

ניצחון חרדי זמני: בית משפט השלום בירושלים החליט למחוק את העתירה שהוגשה נגד עיריית בית שמש, וזאת בשל כך שאין בסמכותו לדון בה. 

בהחלטה נאמר כי "התוצאה היא איפה שאין לבית משפט זה סמכות לדון בבקשה כפי שהוגשה שכן עניינה הוא במשפט הציבורי-מנהלי בלבד, ולכן הבקשה נמחקת מחוסר סמכות עניינית". 

"בשל מחיקת העתירה אין מקום לדון ביתר טענות הצדדים והם יידונו על ידי בית המשפט המוסמך, ככל שתוגש בקשה או תביעה אחרת לבית משפט כזה".

השופט הוסיף: "בנסיבות רגילות היה מקום לחייב את המבקשת בהוצאות המשיבים. ואולם, בשל האופן בו ביצעה את החלוקה של בית הספר בלילה האחרון של החופשה לאחר שהיה ברור לה שהחלוקה היא בניגוד לדעת המבקשת אינני עושה צו להוצאות".

גורמים במשרד החינוך מסרו ל"כיכר השבת", כי השופט לא עסק בעצם הטיעונים והפלישה לתוך בית הספר החילוני אלא בעצם זה שהוא לא המקום לדון בכך. הגורמים ציינו כי בכוונת המשרד לפנות לבית משפט מנהלי או לערער על ההחלטה. 

ישעיהו ארנרייך, מחזיק תיק החינוך בעיריית בית שמש: "החלטת ביהמ"ש נכונה, ומצדיקה החלטת העירייה להעביר הכיתות הריקות במבנה העירוני לשימוש בי"ס משכנות דעת. בית המשפט הבין כי אין לזרוק תלמידות לרחוב, מה שיאפשר לנו לתת מענה אמיתי לצרכי החינוך של ילדי בית שמש".