אאא

מצוקת כיתות: עשרות בנות הלומדות בבית הספר החרדי "בית יעקב - בית ישראל" של החינוך העצמאי נמצאות בין הפטיש לסדן בעקבות וויכוח בין הנהלת בית הספר לבין העירייה סביב החוסר בכיתות הלימוד במתחם המוסד.

בעקבות המצב החליטה הנהלת בית הספר כי בכל שבוע תהיה כיתה אחת שתיאלץ לצאת לחופשה ולהישאר בבית ולא ללמוד כפי ששאר בנות גילן עושות באותו הזמן.

במכתב ששיגרה ההנהלה לעשרות ההורים מכלל הכיתות בבית הספר, נכתב: "בשל מצוקת הדיור בבית הספר - כפי שהוסכם, בכל יום מחזור אחר לא ילמד, עד שיושלם השיפוץ במתנ"ס בוכרים". עוד נכתב כי עם תחילת ההסדר "לא תלמדנה כיתות ד'".

בהודעה כאמור נכתב כי הפתרון יושג רק לאחר שיפוץ מבנה המתנ"ס בשכונת הבוכרים בעיר, זאת משום שבכוונת ההנהלה להעביר כמה כיתות אל השטח המדובר ובכך להתגבר על המצוקה ההולכת וגדלה. ההורים עצמם מחו על כך וסברו כי אין זה צעד נכון לחלק את הכיתות בכמה מבנים שאין בהם תנאים לכיתות לימוד.

המצוקה לכיתות לימוד נובעת בעקבות הגידול המשמעותי במספר התלמידות בשנתיים האחרונות. לאור זאת העירייה סיפקה כמה קראוונים לכיתות לימוד שהונחו בחצר בית הספר ובעקבותיה אין לתלמידות שטח עבור משחקים.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי "מדובר בבית ספר שאינו עירוני, המופעל בידי רשת החינוך העצמאי ובאחריותו. עיריית ירושלים באמצעות מנח״ח פועלת רבות למציאת פתרון מתאים למצוקת המקום בבית הספר. לצערנו מספר פתרונות וחלופות שניתנו נדחו בידי ההנהלה וועד ההורים. הפתרון המוצע כעת לבית הספר נמצא בשלב התקדמות סופית, לקראת חתימת חוזה והסדרת היבטי הבטיחות הנדרשים בחוק. העירייה קוראת להנהלה ולוועד ההורים שלא לעכב את ההליך לפתרון, כדי למנוע טלטול חלק מהבנות שנדרשות ללמוד במקומות שונים שאינן מוסדרים דיים".

לא ניתן היה להשיג את תגובת בית הספר.