אאא

אליהו-צבי יעקובוביץ´, בחור-ישיבה בן 20, הלומד בישיבת "תומכי-תמימים" בכפר-חב"ד, הוציא-לאור ספר חידושים בן 550 עמודים על כל הסוגיות העיקריות שלומדים בישיבות במסכת כתובות.

את הספר שיצא לחנויות באחרונה, מפארים הסכמות רבות של מאורי הדור, מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

הסכמות נוספות בספר, הם של מרן הגר"ע יוסף שליט"א נשיא מועצת החכמים וראש-ישיבת פונביז´ הגרב"ד פוברסקי שליט"א.

הספר כולו הוא יסודות חדשים בכל הסוגיות, שלפי יסודות אלו מבוארות הרבה סוגיות בגמרא וסברות הראשונים, ויישוב הרבה קושיות של אחרונים.

בשנים האחרונות נמנעו הגרי"ש והגר"ח לתת הסמכות לספרים, אולם כאן נראה שיצאו מגדרם ונתנו הסכמה על הספר הנ"ל.

הספר כולל מלבד החידושים של הבחור - גם שלשה שיעורים של שר התורה מרן הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצוק"ל, אשר מסרם בגרודנא בשנת תרפ"ה - תרפ"ו, ועתה מתפרסמים בפרסום ראשון מתוך כת"י תלמידו - אב זקנו ראש אוצר הפוסקים הגאון רבי אהרן יעקובוביץ´ זצ"ל.

כמו-כן הספר כולל קונטרס בכל הדינים התלויים באמירת האדם, כגון נדרים, נזירות, הפקר, תוספת שבת ועוד, מאת סב זקנו הגאון רבי אלחנן יעקובוביץ´ זצ"ל, ועליו הסכמות מרנן החפץ חיים זצוק"ל, הגאון רבי שמעון שקאפ זצוק"ל, הרידב"ז על הירושלמי זצוק"ל, הערוך השלחן זצוק"ל ועוד.

יצויין כי סבא רבה של הבחור המתגורר בכפר-חב"ד - הגאון רבי אהרן יעקובוביץ´ זצ"ל ויבדלחט"א הגרי"ש אלישיב, שניהם חתנים של הצדיק הירושלמי הגה"צ רבי אריה לוין זצוק"ל.