אאא

בהרצאתו המרתקת מדבר הרב זמיר כהן על אספקטים שונים באמירה לגוי ביום השבת: צורת האמירה, דברים שהיהודי היה יכול לעשות גם ללא פעולת הגוי, סיבת גזירות החכמים, אמירה לגוי בנוגע לדברים הנמצאים במחלוקת פוסקים וכן הלאה.

חלקו השני של השיעור מוקדש לספר "נפש החיים" של רבי חיים מוולוז'ין. בין השאר מבאר הרב כהן ומפרט אודות היחס בין אדם למלאך, מקור הכח של האדם, פרק שירה ויכולתו להפעיל את המערכות העליונות, מעלת הפיוט "ידיד נפש" ועוד.