אאא

כשנכדו של רבי חיים שמולביץ למד ב'חברותא' עם נחום ברנע: הביקור של ראשי מערכת העיתון של המדינה, "ידיעות אחרונות" בישיבת פוניבז' ממשיך לעורר גלים.

לאחר ששהו במשך שעה ארוכה במעונו של ראש הישיבה, הרב גרשון אדלשטיין ושמעו ממנו דברי חיזוק והשקפה, הגיעו ראשי העיתון ללימוד בחברותא בישיבה הידועה בעולם.

מחזה מדהים לראות בהיכלה של ישיבת פוניבז' את בכירי העיתון כשהם מתפלפלים בסוגיות שניים אוחזין עם בחורי הישיבה.

הפרשן נחום ברנע זכה ללמוד עם הבחור נכדו של רבי חיים שמולביץ'.

עורך העיתון רון ירון נצפה מתפלפל יחד עם בנו של הרב חיים פרץ ברמן, מראשי הישיבה. שמעון שיפר מתעמק ב"מיגו להוציא" עם עקיבא נוביק, ואפילו עורך הספורט מצא חברותא ראויה.

כל מה שנותר לשאול: מי שוקד על עריכת העיתון בשעה זו של לימוד מעמיק בלב בני-ברק?